Nowe technologie i prawa człowieka

Odpowiedź Liberties na Białą Księgę Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji

W czerwcu 2020 r. Liberties przedłożyła swoją odpowiedź w ramach konsultacji społecznych dotyczących Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji.

by LibertiesEU

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie zainteresowanym stronom, obywatelom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwom, możliwości wyrażenia swoich opinii i obaw dotyczących uregulowań prawnych przedstawionych w Białej Księdze.

W ramach swojego udziału w konsultacjach Liberties uznało, że:

1) w mających się ukazać przepisach należy położyć większy nacisk na nadzór demokratyczny;

2) należy unikać techno-solucjonizmu;

3) wszystkie aplikacje AI muszą przejść obowiązkową ocenę wpływu na prawa podstawowe;

4) niektóre typy aplikacji powinny być całkowicie zakazane.

Biorąc pod uwagę, że przyszłe ramy prawne i regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji muszą zapewnić zbalansowanie różnych interesów i pozostawić miejsce na badania i rozwój, Liberties uważa, że te założenia można realizować dopiero po zabezpieczeniu naszych praw podstawowych.

Zapoznaj się z naszym stanowiskiem tutaj.

#policypaper #policypapers

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!