Nowe technologie i prawa człowieka

Odpowiedź Liberties na Białą Księgę Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji

W czerwcu 2020 r. Liberties przedłożyła swoją odpowiedź w ramach konsultacji społecznych dotyczących Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji.

prez LibertiesEU

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie zainteresowanym stronom, obywatelom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwom, możliwości wyrażenia swoich opinii i obaw dotyczących uregulowań prawnych przedstawionych w Białej Księdze.

W ramach swojego udziału w konsultacjach Liberties uznało, że:

1) w mających się ukazać przepisach należy położyć większy nacisk na nadzór demokratyczny;

2) należy unikać techno-solucjonizmu;

3) wszystkie aplikacje AI muszą przejść obowiązkową ocenę wpływu na prawa podstawowe;

4) niektóre typy aplikacji powinny być całkowicie zakazane.

Biorąc pod uwagę, że przyszłe ramy prawne i regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji muszą zapewnić zbalansowanie różnych interesów i pozostawić miejsce na badania i rozwój, Liberties uważa, że te założenia można realizować dopiero po zabezpieczeniu naszych praw podstawowych.

Zapoznaj się z naszym stanowiskiem tutaj.

#policypaper #policypapers