Monitoring UE

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony włoskim systemem penitencjarnym 

Przygotowując swój doroczny raport, włoski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na obszary problemowe we włoskim systemie penitencjarnym, w tym na łamanie praw migrantów w areszcie, przeludnienie w więzieniach i wysoki wskaźnik samobójstw.

by Chiara Liberati

Raport rzecznika z 2018 r. ujawnił, że istnieje potrzeba zadbania o prawa osób zatrzymanych oraz osób, które w inny sposób zostały pozbawione wolności. Dotyczy to zwłaszcza osób, które tymczasowo i arbitralnie straciły prawo do swobodnego przemieszczania się. W 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził setki ośrodków zatrzymania, w tym więzienia dla dorosłych, ośrodki dla nieletnich, policyjne areszty, oddziały psychiatryczne, obiekty mieszkalne dla osób wymagających opieki, ośrodki dla imigrantów, hotspoty, a nawet statek.

Rzecznik Praw Obywatelskich Mauro Palma monitorował również trzydzieści cztery przymusowe loty repatriacyjne, w szczególności te do Tunezji, Nigerii i Egiptu. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Rzecznika, deportowano łącznie 6398 osób. Repatriacja grozi jednak naruszeniem międzynarodowej zasady non-refoulement, która zabrania deportowania osób do krajów, w których grozi im nieludzkie lub poniżające traktowanie lub tortury.

Wiele kwestii związanych z zatrzymaniem młodych migrantów

Podczas swojej prezentacji na temat sprawozdania Rzecznik podkreślił, że "nie można pozytywnie postrzegać zmniejszenia presji migracyjnej w naszym kraju bez uwzględnienia liczby ofiar śmiertelnych na morzu. Nadal przymykamy oko na warunki, jakie napotykają migranci w krajach pochodzenia".

Raport zwrócił również szczególną uwagę na małoletnich cudzoziemców bez opieki. Mimo że liczba małoletnich bez opieki przybywających do Włoch w 2018 r. drastycznie spadła, przy ogólnym spadku liczby migrantów, do Włoch przybyło 3 536 nowych imigrantów.

W tym kontekście odnotowano dwa istotne wyzwania. Jedno dotyczy weryfikacji wieku małoletnich, a drugie decyzji o dacie urodzenia, która, jeśli nie można ustalić dnia i miesiąca, jest zawsze ustalana na 1 stycznia danego roku.

Ponadto nieletni, którzy są zatrzymywani w hotspotach, są często zaniedbywani, co grozi podważeniem ich ochrony, zwłaszcza gdy, jak w przypadku statku Diciotti, są oni przetrzymywani przez dłuższy czas na pokładzie statków, które nie mogą wejść do portu.

Pozbawienie wolności i migracja

Kolejną kwestią uwzględnioną w raporcie jest związek między pozbawieniem wolności a procesami migracyjnymi. Analizie poddano także cel tych środków i ich skuteczność. W 2018 r. wiele statków nie mogło wpłynąć do portu, co doprowadziło do pozbawienia wolności wielu migrantów. Stało się tak nie tylko z Diciottim, ale z Sea-Watch3, a także z Mare Jonio.

Według Mauro Palmy "musimy zadać sobie pytanie, jaka jest etyczno-polityczna podstawa tego ograniczenia i czy wydłużenie czasu spędzonego w areszcie jest w rzeczywistości zniechęcającym przesłaniem dla potencjalnych migrantów. Problem jest poważny, ponieważ ludzka wolność nigdy nie może stać się symbolem i przesłaniem woli politycznej".

Przepełnione więzienia

Raport zwraca także uwagę na obawy związane z przeludnieniem we włoskich więzieniach, brakiem dostępu do środków alternatywnych wobec zatrzymania oraz wzrostem liczby samobójstw wśród więźniów.

We Włoszech jest ponad 60 tys. więźniów, a dostępnych tylko 46 904 miejsc. Obiekty więzienne często nie są odpowiednie lub w pełni dostępne.

Liczba samobójstw w więzieniu jest niepokojąca: w 2018 r. samobójstwo popełniło 64 osób, w tym 18-latek.

Rzecznik zauważył, że wzrost liczby więźniów nie wynika z większej liczby zatrzymań, ale raczej z mniejszej liczby zwolnień z aresztu.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!