Kursy i szkolenia

Nowość: Przewodnik dla grup społeczeństwa obywatelskiego o komunikacji wobec kampanii oszczerstw

Wiesz, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka? Stąd nowy przewodnik o komunikacji dla organizacji obywatelskich promujących prawa człowieka i nie tylko. Zawiera mnóstwo wskazówek, jak przeciwdziałać kampaniom oszczerstw i zdobyć poparcie ludzi.

by Israel Butler

Dlaczego publikujemy ten przewodnik?

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) pilnują, abyśmy wszyscy mogli korzystać z dobrodziejstw demokracji. Dają nam kanał do komunikacji z naszymi urzędującymi reprezentantami. Na bieżąco przekazują nam informacje o tym, jak politycy wykorzystują zasoby i uprawnienia, które przekazaliśmy w ich ręce. Dodatkowo CSO pilnują, czy nasze rządy nie przekraczają w swoich działaniach granic wyznaczanych przez nasze swobody i wolności. Im częściej sprawdzamy rządy z ich działań i pociągamy je do odpowiedzialności, im bardziej jesteśmy zaangażowani, tym większe prawdopodobieństwo, że nasi przywódcy będą działać ku dobru ogółu.

I właśnie dlatego organizacje społeczeństwa obywatelskiego stały się celem ataków ruchów politycznych i rządów o autorytarnych programach. Ci ostatni atakują wszelkie działania promujące postępowe kwestie, takie jak praw człowieka, sprawiedliwość i równość społeczną oraz ochronę środowiska. Atakują również instytucje, które te kwestie chronią i promują, między innymi właśnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO). Jednym z powodów, dla których autorytarnym politykom udaje się realizować swoje programy, jest to, że wyspecjalizowali się w tworzeniu komunikatów i narracji mobilizującej swoich zwolenników i zdobywającej coraz szersze uznanie i poparcie społeczne. Niestety organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inni działacze promujące postępowe sprawy mają trudności z opracowywaniem komunikatów, które przekonywałyby zarówno ich dotychczasowych zwolenników, jak i skłaniały do poparcia nowe grupy odbiorców. Jeśli chcemy, aby CSO nadal odgrywały kluczową rolę w naszym wspólnym dążeniu do silnej, zdrowej demokracji, muszą one zdobyć większe poparcie opinii publicznej dla podejmowanych przez nie działań.

Dla kogo jest ten przewodnik?

Kampanie oszczerstw są narzędziem często wykorzystywanym przez autorytarne rządy i ich sojuszników do podważania zaufania i zastraszania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób politycy budują poparcie społeczeństwa, lub przynajmniej tłumią sprzeciw, wobec wprowadzania przepisów regulacyjnych i środków mających na celu powstrzymanie pracy CSO. Ten przewodnik powstał jako narzędzie dla aktywistów, którzy chcą walczyć z kampaniami oszczerstw wymierzonymi w organizacje społeczeństwa obywatelskiego promujące kwestie progresywne. Zalecenia i wyjaśnienia mogą okazać się również użyteczne dla pracowników akademickich, działaczy związanych z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka oraz międzynarodowymi organizacjami podejmującymi progresywne kwestie społeczne, takie jak prawa człowieka, i wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak pozyskać zaangażowanie społeczne podejmowaną tematyką.

Support our campaigns protecting NGO Rights Donate

Co się w nim znalazło?

Przewodnik zawiera:

  • Przykładowe narracje, schematy i komunikaty, które działacze mogą dostosować i wykorzystać w swoich kampaniach w celu budowania poparcia dla swojego programu oraz budzenia świadomości społecznej, co do roli, jaką CSO odgrywają w poprawie kondycji demokracji dla wspólnej korzyści.
  • Przykłady argumentacji i schematów działań, które mogą szkodzić założonym celom i których powinno się zaniechać w zwalczaniu kampanii oszczerstw.
  • Podsumowanie wyników badań dotyczących postaw społecznych wobec CSO oraz wskazówki, jakie czynniki wpływają na zaufanie społeczene w stosunku do organizacji obywatelskich (szczególnie zainteresowani tą kwestię znajdą więcej szczegółow na temat tych badań w załączniku do przewodnika).

Kilka spostrzeżeń i rad, które znalazły się w przewodniku...

· W swojej narracji, skoncentruj się na wyznawanych i bronionych wartościach, ponieważ właśnie to buduje zaufanie społeczne do CSO. A co za tym idzie, ludzie, którzy ufają organizacjom, chętniej okazują swoje wsparcie na różne sposoby, np. odpowiadając aktywnie na wezwania do podjęcia działania, przekazując darowizny czy zabierając głos w ich obronie. Jasno przedstaw swoim odbiorcom, w jaki sposób wartości, które promujesz, przynoszą bezpośrednie korzyści w istotnych dla nich kwestiach, np. „Większość z nas chce być reprezentowana przez ludzi, którzy wysłuchają naszych obaw i rządzą w imię wspólnego dobra. Dzięki nam, możesz dotrzeć do naszych przywódców i powiedzieć im, co jest dla nas ważne".

· Kiedy reagujesz na kierowane w twoją stronę kampanie oszczerstw, upewnij się, że wyjaśniasz odbiorcom, w jakiej kwestii jesteś atakowany, ale nie angażujesz się w fałszywe historie opowiadane przez oponentów na twój temat, np.: "Usługi społeczne, od których zależy dobrobyt naszych społeczności, podupadają na jakości, ponieważ politycy partii rządzącej inkasują środki publiczne do swoich kieszeni, zamiast przeznaczać je na cele, które służyłyby nam wszystkim. Aby odwrócić uwagę ludzi od niepowodzeń i błędów, obciążają winą i oskarżeniami imigrantów oraz organizacje, takie jak nasza, które pomagają tym ludziom zbudować nowe życie".

· Nawet jeśli stajesz w obliczu oszczerstw na temat swojego skorumpowania czy nieprawidłowego zarządzania, w swoim przekazie skupiaj się nadal na wartościach, których bronisz. Jeśli zbudujesz swoją narrację na opowiadaniu o tym, jak nieskazitelna, odpowiedzialna i transparentna jest twoja organizacja, wzbudzisz podejrzenia społeczeństwa co do tego, czy zasługujesz na ich zaufanie.

· Jeśli pracujesz z osobami z grup marginalizowanych społecznie, z którymi twoim odbiorcom ciężko może być się utożsamiać, użyj jednej ze strategii proponowanych w przewodniku, aby wzbudzić w nich empatię, np. odwołaj się do osób, na których może im zależeć, tak, aby przekaz stał się im bliższy. „Kiedy myślimy o ważnych kobietach w naszym życiu i ich relacjach, mamy nadzieję, że są z partnerami, którzy je kochają i szanują. Niestety niektóre mogą znaleźć się w kryzysie małżeńskim, czy w związku, w którym nie wszystko działa, jak powinno, a kobieta i jej dzieci stają w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa. Musimy okazać im troskę i współczucie oraz wskazać wyjście z tej sytuacji. Pewnego dnia to twoja siostra, córka, wnuczka czy przyjaciółka mogą tego potrzebować."

Jeśli chciałbyś wziąć udział w warsztatach lub uzyskać pomoc przy swojej kampanii, skontaktuj się z nami na adres: i.butler@liberties.eu

Pobierz przewodnik tutaj.

Odsłuchaj nasz podcast, w którym Israel Butler omawia przykłady z przewodnika.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!