Nowe technologie i prawa człowieka

Apel organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wsparcia węgierskich instytucji pozarządowych

22 września 977 organizacji pozarządowych z całej Europy wezwało najwyższe instytucje Unii Europejskiej do przeciwdziałania antydemokratycznym działaniom, które ostatnio miały miejsce na Węgrzech.

by Human Rights Monitoring Institute

W poniedziałek, 22 września 977 organizacji pozarządowych z całej Europy wezwało najwyższe instytucje Unii Europejskiej do przeciwdziałania antydemokratycznym działaniom, które ostatnio miały miejsce na Węgrzech. Wraz ze wzrastającą kontrolą mediów, władzy sądowniczej i przedsiębiorstw, rząd Viktora Orbana zwiększa presję na społeczeństwie obywatelskim. Oczywistym celem jest tłumienie niezależnej działalności oraz wszelkich głosów krytyki wobec rządu.

8 września, w ramach narastającej kampanii przeciwko węgierskim organizacjom pozarządowym, policja przeszukała biura fundacji Ökotárs i DemNet, a także domy ich pracowników. Skonfiskowane zostały komputery i dokumenty. We czwartek 19 września Węgierska Agencja Podatku i Kontroli Finansowej wstrzymała numer identyfikacji podatkowej Fundacji Karpackiej. Wspomniane wcześniej trzy fundacje są członkami konsorcjum odpowiedzialnego za przekazywanie środków Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego węgierskim organizacjom pozarządowym w celu wzmacniania demokracji i rządów prawa, obrony praw człowieka i praw obywatelskich, a także zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym. Istotą sprawy jest fakt, że środki finansowe są rozprowadzane poza bezpośrednią kontrolą rządu węgierskiego, a także to, że wspierane organizacje są często krytyczne wobec działań rządu.

977 organizacji pozarządowych z 32 krajów wzywa instytucje europejskie: Komisję Europejską, Radę Europejską i Parlament Europejski, a także Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, aby przestały ignorować rozwój sytuacji na Węgrzech i przeciwstawiły się zastraszającym i uciszającym działaniom stosowanym wobec społeczeństwa obywatelskiego w kraju członkowskim.

Podpisujący petycję są zaniepokojeni niejasnymi do tej pory odpowiedziami Unii Europejskiej wobec działań, które naruszają podstawowe prawa, na których Unia została stworzona. Wspólnie apelują do najwyższych instytucji europejskich do podjęcia dyplomatycznych i zapobiegawczych środków, a w razie potrzeby do zastosowania procedury zawartej w Nowej podstawie odpowiedzi na naruszanie przepisów prawa w krajach członkowskich (patrz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_en.htm).

Podpisujący petycję wyrażają wsparcie i zaangażowanie wobec węgierskich organizacji zaatakowanych przez rząd Orbana. Zapewniają także, że nie będą one osamotnione w ich w walce o zachowanie niezależności oraz prawomocności. Ich sprawa zasługuje na solidarność i wspólne działanie wewnątrz sektora organizacji pozarządowych w całej Europie, jak również natychmiastowej uwagi europejskich instytucji. Apel wspierający węgierskie organizacje pozarządowe został zainicjowany przez fundacje, które kierują środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 16 krajach Unii Europejskiej.

Tekst apelu

Lista sygnatariuszy

Dalsze informacje:

Dovilė Šakalienė, Human Rights Monitoring Institute, Vilnius, +37067104245, dovile.sakaliene@hrmi.lt, www.hrmi.lt

Ewa Kulik-Bielinska, Stefan Batory Foundation, Warsaw, +4822536 0200, ekulik@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Peter Medved, Ekopolis Foundation, Banska Bystrica, +421484145259, medved@ekopolis.sk, www.ekopolis.sk

Ionut Sibian, Civil Society Development Foundation, Bucharest, +40213100177, ionut.sibian@fdsc.ro,www.fdcs.ro

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!