Nowe technologie i prawa człowieka

​Nowy kodeks usług cyfrowych nie może powtarzać błędów RODO

Komisja Europejska opublikowała dziś regulację dotyczącą usług cyfrowych (Digital Services Act - DSA). To od dawna oczekiwana zmiana zasad dotycząca świata cyfrowego i handlu elektronicznego.

by LibertiesEU
8521624548 fe3b21051d w

Podobnie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), nowa regulacja będzie miała efekt również na kraje spoza UE. Unia musi wyciągnąć wnioski z przełomowego rozporządzenia wprowadzonego w 2018 r., które nie przyniosło zamierzonych efektów z uwagi na niewystarczające egzekwowanie przepisów.

„Rozporządzenie ustanowi jasne zasady dotyczące usług online i zdecydowanie poprawi obecną sytuację, ale mało prawdopodobne, aby w przypadku niewystarczającego egzekwowania nowych przepisów, był to punkt zwrotny. Nadanie władzom uprawnień do nakładania wysokich kar na gigantów technologicznych nie oznacza, że będą to robić i egzekwować przepisy. Irlandzki organ ochrony danych jest tego przykładem, ponieważ zrobił bardzo niewiele, aby wyegzekwować przepisy RODO. Musimy dać użytkownikom narzędzia do kwestionowania decyzji podjętych przez gigantów technologicznych, a władze muszą interweniować, gdy dochodzi do nadużyć. Potrzebujemy również solidniejszych mechanizmów przejrzystości, aby zrozumieć, jak działają platformy internetowe, jak kierują reklamy do określonego odbiorcy i usuwają treści. Pomogłoby to w egzekwowaniu przepisów DSA” – powiedziała Eva Simon, ekspertka ds. rzecznictwa.

Nowy kodeks usług cyfrowych zobowiązuje platformy internetowe do usuwania z internetu treści uważanych za nielegalne. Rodzi to różnego rodzaju pytania dotyczące roli, jaką platformy internetowe odgrywają w naszej demokracji.

„Nigdy nie powinniśmy pozwolić technologicznym gigantom na pełnienie roli internetowej policji. Daliśmy im już zbyt dużą władzę w naszej demokracji i nie powinniśmy pozwolić im decydować o tym, co możemy zobaczyć w internecie. Przy wyborze między działalnością biznesową a ochroną wolności słowa, w interesie gigantów technologicznych będzie usuwanie treści, jeśli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko, że firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej” – powiedziała Eva Simon na temat wolności słowa i dostępu do informacji.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!