Nowe technologie i prawa człowieka

​Nowy kodeks usług cyfrowych nie może powtarzać błędów RODO

Komisja Europejska opublikowała dziś regulację dotyczącą usług cyfrowych (Digital Services Act - DSA). To od dawna oczekiwana zmiana zasad dotycząca świata cyfrowego i handlu elektronicznego.

by LibertiesEU
8521624548 fe3b21051d w

Podobnie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), nowa regulacja będzie miała efekt również na kraje spoza UE. Unia musi wyciągnąć wnioski z przełomowego rozporządzenia wprowadzonego w 2018 r., które nie przyniosło zamierzonych efektów z uwagi na niewystarczające egzekwowanie przepisów.

„Rozporządzenie ustanowi jasne zasady dotyczące usług online i zdecydowanie poprawi obecną sytuację, ale mało prawdopodobne, aby w przypadku niewystarczającego egzekwowania nowych przepisów, był to punkt zwrotny. Nadanie władzom uprawnień do nakładania wysokich kar na gigantów technologicznych nie oznacza, że będą to robić i egzekwować przepisy. Irlandzki organ ochrony danych jest tego przykładem, ponieważ zrobił bardzo niewiele, aby wyegzekwować przepisy RODO. Musimy dać użytkownikom narzędzia do kwestionowania decyzji podjętych przez gigantów technologicznych, a władze muszą interweniować, gdy dochodzi do nadużyć. Potrzebujemy również solidniejszych mechanizmów przejrzystości, aby zrozumieć, jak działają platformy internetowe, jak kierują reklamy do określonego odbiorcy i usuwają treści. Pomogłoby to w egzekwowaniu przepisów DSA” – powiedziała Eva Simon, ekspertka ds. rzecznictwa.

Nowy kodeks usług cyfrowych zobowiązuje platformy internetowe do usuwania z internetu treści uważanych za nielegalne. Rodzi to różnego rodzaju pytania dotyczące roli, jaką platformy internetowe odgrywają w naszej demokracji.

„Nigdy nie powinniśmy pozwolić technologicznym gigantom na pełnienie roli internetowej policji. Daliśmy im już zbyt dużą władzę w naszej demokracji i nie powinniśmy pozwolić im decydować o tym, co możemy zobaczyć w internecie. Przy wyborze między działalnością biznesową a ochroną wolności słowa, w interesie gigantów technologicznych będzie usuwanie treści, jeśli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko, że firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej” – powiedziała Eva Simon na temat wolności słowa i dostępu do informacji.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!