​Epidemia koronawirusa w belgijskich więzieniach: prawo do zdrowia jest prawem podstawowym

Belgijskie organizacje na rzecz praw człowieka wzywają władze do wprowadzenia zdecydowanych środków w celu złagodzenia kryzysu związanego z epidemią koronawirusa w przepełnionych zakładach karnych.

W czasach kryzysu zdrowotnego Belgijska Liga Praw Człowieka (LDH) przypomina, że prawo do zdrowia jest prawem podstawowym. W obliczu wybuchu epidemii COVID-19 wszyscy mamy prawo do maksymalnej ochrony, a w razie potrzeby do dostępu do możliwie najlepszego leczenia. Zatrzymani są grupą szczególnie narażoną i muszą być odpowiednio chronieni, ponieważ prawo do zdrowia jest prawem podstawowym, którego należy przestrzegać.

W czasie wybuchu koronawirusa sytuacja osób przebywających w więzieniu jest szczególnie poważna.

Warunki panujące w belgijskich zakładach karnych w normalnych okolicznościach są już i tak bardzo niepewne. Z powodu chronicznego przeludnienia w wielu zakładach karnych zatrzymani przebywają razem na małych powierzchniach, co jest niebezpieczne w kontekście wybuchu choroby, ponieważ kilku więźniów dzieli jedną celę i nie może uniknąć zakażenia.

Ponadto zatrzymani są szczególnie wrażliwą grupą, jeśli chodzi o problemy zdrowotne. Wskaźnik występowania chorób zakaźnych, uzależnień i chorób psychicznych jest dużo wyższy w zakładach karnych niż poza nimi. Rozprzestrzenienie się epidemii w więzieniach może być szczególnie dramatyczne i ryzykowne dla życia więźniów.

Dlatego LDH apeluje do władz o podjęcie zdecydowanych działań w celu ochrony tej wrażliwej grupy w związku z epidemią COVID-19. Środki powinny obejmować:

  • Zwolnienie osób pozostających w areszcie tymczasowym, które nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa.
  • Zwolnienie starszych i chorych więźniów lub osób szczególnie narażonych. Korzystanie z warunkowego zwolnienia w jak największej liczbie przypadków.
  • Kontrolowanie stanu zdrowia osób zatrzymanych przebywających w więzieniach i stosowanie skutecznych i bezpiecznych środków ochrony zdrowia; ułatwianie kontaktów telefonicznych ze światem zewnętrznym; umożliwienie bezpłatnego dostępu do telefonu; zezwolenie między innymi podmiotom zewnętrznym i prawnikom na telefoniczny kontakt z zatrzymanymi bez konieczności wchodzenia do zakładów karnych.

Środki te będą korzystne nie tylko dla osób pozbawionych wolności, ale także dla wszystkich osób pozostających z nimi w kontakcie (takich jak personel więzienny) i, na szerszą skalę, dla całego społeczeństwa.

Sygnatariusze:

Belgijska Liga Praw Człowieka

Międzynarodowe Obserwatorium Więzienne - sekcja w Belgii