Belgijska Liga Praw Człowieka

Przez ponad sto lat, La Ligue des droits de l'Homme (Liga Praw Człowieka) walczyła z niesprawiedliwością i naruszeniami praw podstawowych we francuskojęzycznej części społeczeństwa Belgii.

LDH uczy społeczeństwo przestrzegania podstawowych praw człowieka (w tym przemocy instytucjonalnej, dostępu do sprawiedliwości, szanowania mniejszości, praw kobiet), naciska na władze polityczne w celu przestrzegania przez nie praw człowieka, uczy dorosłych (w ramach swoich działań edukacyjnych) świadomości spraw związanych z prawami człowieka i prawa, a także podnosi kwestie związane z rozwojem narzędzi edukacyjnych i treningowych przed osoby decyzyjne w tym zakresie.

Zrodzona w roku 1901, jest organizacją typu non-profit, zorganizowaną na zasadach ciągłej edukacji, niezależności, pluralizmu i interdyscyplinarności. Jest ruchem, w którym wszyscy są zaangażowani i działają z poszanowaniem godności wszystkich.

Działamy na polach praw młodzieży, praw więźniów, dostępu do sprawiedliwości, praw ekonomicznych i społecznych, spraw zagranicznych, psychiatrii, równych szan i różnorodności.

Liga korzysta z bliskości i dynamizmu lokali w Brukseli, Charleroi, Huy, La Louviere, Liege, Mons, Namur, Tournai i Verviers. LDH jest członkiem Międzynarodowej Federacji na rzecz Praw Człowieka (FIDH), sieci NGO zrzeszającej 155 lig z całego świata.

Obserwuj nas:

Strona Internetowa LDH

Facebook LDH

Kanał Youtube LDH