​Belgia podjęła decyzję o zawieszeniu eksportu broni do Arabii Saudyjskiej

Organizacje pozarządowe LDH, CNAPD, Vredesactie oraz Amnesty International z zadowoleniem przyjmują tę ważną decyzję Rady Stanu dotyczącą eksportu broni.

W następstwie pilnego wniosku złożonego w dniu 19 lutego 2020 r. Krajowa Koordynacja Działań na rzecz Pokoju i Demokracji (CNAPD), Belgijska Liga Praw Człowieka (LDH) i Vredesactie, wspierane przez Amnesty International, z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady Stanu o zawieszeniu wykonania decyzji podjętych przez ministra-prezydenta Regionu Walońskiego, który przewidywał wydawanie pozwoleń na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej kilku belgijskim przedsiębiorstwom zbrojeniowym (FN Herstal, Mecar i John Cockerill Defense).

„Dzisiaj Rada Stanu podjęła ważną decyzję. W związku z tym wyrokiem regionowi Walonii i prezydentowi Elii Di Rupo będzie coraz trudniej wydawać pozwolenia na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej, kraju przewodzącego koalicją państw interweniujących w Jemenie, który jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych” – wyjaśniają przedstawiciele organizacji pozarządowych. „Ponadto z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że Rada Stanu podkreśliła, że Gwardia Narodowa Arabii Saudyjskiej nie była wiarygodnym odbiorcą, uznając w ten sposób, że ryzyko użycia tej broni do niezamierzonych celów w kontekście wojny w Jemenie pozostaje wysokie ze względu na zaangażowanie Gwardii Narodowej w ten konflikt”.

Rada Stanu orzekła, że decyzja ministra-prezydenta Walonii o przyznaniu pozwoleń na wywóz broni naruszała warunki związane z przestrzeganiem międzynarodowego prawa humanitarnego przewidziane w dekrecie walońskim z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przywozu, wywozu, tranzytu i przekazywania do użytku cywilnego broni i towarów związanych z obronnością.

Wygląda na to, że „Komisja opiniodawcza”, z którą rząd Walonii skonsultował się w sprawie pozwoleń na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej będących przedmiotem pilnego wniosku złożonego przez organizacje pozarządowe, wielokrotnie wydawał negatywne opinie dotyczące zgodności z kilkoma przepisami tego samego dekretu walońskiego, zwłaszcza w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, sytuacji regionalnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Aby uzasadnić swoją decyzję, Rada Stanu odniosła się również do traktatu o handlu bronią, który Belgia ratyfikowała w dniu 3 czerwca 2014 r., a dokładniej do artykułu, zgodnie z którym każde państwo musi upewnić się przed przekazaniem broni do państwa trzeciego, że kraj ten przestrzega międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, czego nie można powiedzieć o Arabii Saudyjskiej.