Demokracja i Sprawiedliwość

Temat ​"kurczącej się" przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego po raz pierwszy w harmonogramie prac UE

Poprzez kampanie oszczerstw i ograniczanie finansowania, władze w całej UE coraz częściej usiłują uciszyć obrońców praw człowieka. PE przygotowuje się do debaty na ten temat, a Liberties przedstawia swoje zalecenia dotyczące poprawy obecnej sytuacji.

prez Cora Pfafferott

18 stycznia 2018 r. węgierski rząd przygotował pakiet ustaw "Stop Soros", skierowanych przeciwko organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli zostaną one przyjęte, organizacje broniące praw człowieka na Węgrzech zostaną prawie całkowicie uciszone.

Pakiet ustaw "Stop Soros" to najnowszy zestawem propozycji legislacyjnych, które mają na celu uciszenie obrońców praw człowieka. Podczas gdy sytuacja na Węgrzech jest szczególnie dotkliwa, nie jest to jedyny kraj UE, w którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego borykają się z ogromnymi trudnościami w realizacji swojej pracy. W Polsce, Rumunii, Irlandii i we Włoszech sytuacja jest wyjątkowo poważna. Niemal w całej UE grupy społeczeństwa obywatelskiego stoją w obliczu zagrożeń i rosnących ograniczeń. Obejmują one kampanie oszczerstw, cięcia finansowe, ograniczenia spowodowane biurokracją i brak pomocy ze strony instytucji publicznych, które do tej pory oferowały konsultacje i współpracę.

Pierwsza taka debata

W środę, 7 lutego 2018 r., Parlament Europejski na sesji plenarnej po raz pierwszy w swojej historii zajmie się kwestią "Kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego" (zobacz harmonogram tutaj). "Kurcząca się” przestrzeń to termin opisujący wiele zagrożeń, przed jakimi obecnie stoi społeczeństwo obywatelskie w całej UE. Pomimo tych zagrożeń społeczeństwo obywatelskie nadal odgrywa zasadniczą rolę w informowaniu opinii publicznej i pociąganiu władzy do odpowiedzialności za jej działania.

W związku ze środową sesją plenarną Liberties napisało do członków Parlamentu Europejskiego, aby poinformować ich o sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w całej UE. Pakiet zawiera także zalecenia Liberties dotyczące poprawy obecnej sytuacji. Co najważniejsze, Liberties apeluje o utworzenie nowego instrumentu finansowania, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego promujące i chroniące europejskie wartości w UE.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi poniżej materiałami, które przygotowaliśmy w ramach środowej debaty. Zawarte w nich informacje przydadzą się 7 lutego podczas oglądania transmisji debaty parlamentarnej.

Jeśli uznasz, że materiały są pomocne i wierzysz w to, co robimy, rozważ przekazanie darowizny na rzecz Liberties i społeczeństwa obywatelskiego w całej UE. Praca Liberties i jej członków jest niezbędna, aby dbać o nasze prawa, ale nie możemy tego robić sami - pomóż nam chronić naszych swobód, zanim będzie za późno!

Materiały Liberties na temat "kurczącej się” przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego: