Monitoring UE

​Przedstawiciele holenderskiego środowiska sędziowskiego przyjechali do Polski, żeby okazać wsparcie polskim sędziom

Sędziowie muszą zabierać głos, jeśli niezawisłość sędziowska i praworządność są zagrożone.

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

6 lipca holenderska delegacja ekspertów prawnych złożyła wizytę polskiej prezes Sądu Najwyższego, Małgorzacie Gersdorf, aby okazać swoje wsparcie polskim sędziom.

W skład delegacji wchodzili: Wiceprzewodniczący Rady Sądownictwa Holandii i Prezydent Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Kees Sterk, prezes Sądu Najwyższego Holandii Maarten Feteris i przedstawiciel Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy Marc de Werd.

Sędziowie muszą zabierać głos

4 lipca Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa stwierdził, że przymusowa wcześniejsza emerytura 27 sędziów Sądu Najwyższego to kolejna próba podporządkowania władzy sądowniczej rządowi.

Wszyscy trzej członkowie holenderskiej delegacji udali się do Polski z tym samym przesłaniem: ważne jest, aby sędziowie w Europie zabierali głos, gdy wartości, takie jak trójpodział władzy, niezależność sądownictwa i praworządność są zagrożone.