Demokracja i Sprawiedliwość

​Wspólne oświadczenie w sprawie wniosku dotyczącego europejskiej ustawy o wolności mediów

Liberties oraz organizacje dziennikarskie i grupy zajmujące się wolnością mediów i prawami człowieka podpisały wspólne oświadczenie, które ma zwrócić uwagę KE na kluczowe elementy pominięte w projekcie europejskiej ustawy o wolności mediów.

by LibertiesEU

Niżej podpisane organizacje zajmujące się wolnością mediów i prawami człowieka oraz organizacje dziennikarskie z zadowoleniem przyjęły inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu wzmocnienie systemu wolnych i pluralistycznych mediów oraz zobowiązanie do ochrony dziennikarzy i niezależności redakcyjnej w Unii Europejskiej. Wartości te bezpośrednio wiążą się z prawami podstawowymi zapisanymi w Karcie praw podstawowych, takimi jak wolność słowa, prawo dostępu do informacji, kształtowanie opinii i dokonywanie świadomych wyborów podczas głosowania.

Sprawy związane z mediami tradycyjnie należały do kompetencji państw członkowskich, jednak wolność mediów jest na tyle zagrożona, że konieczne stało się podjęcie działań na szczeblu unijnym w celu ochrony europejskich wartości demokratycznych.

Dlatego popieramy europejską ustawę o wolności mediów (EMFA), która otwiera nowe możliwości dla naszych wysiłków na rzecz ochrony wolności mediów w Europie. EMFA zidentyfikowała wiele kluczowych kwestii, w których UE i państwa członkowskie muszą pilnie podjąć działania w celu ochrony wolności mediów. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację KE.

Jeśli jednak nowa ustawa ma być skuteczna w walce o zapewnienie pluralizmu mediów, ochrony praw dziennikarzy i niezależności redakcyjnej przed wpływem interesów handlowych i politycznych, należy: wzmocnić wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości własności w branży medialnej za pomocą jasnych zasad zamiast niewiążących form aktów prawnych; wprowadzić zasady dotyczące wszystkich relacji finansowych między państwem a mediami oraz znieść ograniczenie obowiązku przejrzystości reklamy państwowej dla ponad miliona mieszkańców; zagwarantować niezależność krajowych organów regulacyjnych, a także niezależność Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych; oraz rozszerzyć środki przeciwko inwigilacji dziennikarzy i zapewnić ogólną gwarancję ochrony ich źródeł.

Niżej podpisane organizacje z niecierpliwością oczekują dalszej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, dzięki której tekst europejskiej ustawy o wolności mediów będzie tak solidny i skuteczny, jak to tylko możliwe i pomoże stworzyć fundament dla przyszłych pokoleń dziennikarzy.

16 września 2022


Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (AEJ)

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Coalition for Creativity (C4C)

Komitet Ochrony Dziennikarzy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF)

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

Globalne Forum Rozwoju Mediów (GFMD)

Indeks cenzury International Press Institute (IPI)

Media Diversity Institute, Belgium (MDI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Ossigeno.info Reporterzy bez granic (RSF)

Stowarzyszenie Dziennikarzy, Warsaw South East Europe Media Organization (SEEMO)

Fundacja Daphne Caruana Galizia Transparency International EU World Association Community Radio Broadcasters (AMARC Europe)


Inne materiały na ten temat:

Liberties' Comment on the European Commission’s European Media Freedom Act Proposal

Zalecenia dotyczące europejskiej ustawy o wolności mediów

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!