Demokracja i Sprawiedliwość

​Wspólne oświadczenie w sprawie wniosku dotyczącego europejskiej ustawy o wolności mediów

Liberties oraz organizacje dziennikarskie i grupy zajmujące się wolnością mediów i prawami człowieka podpisały wspólne oświadczenie, które ma zwrócić uwagę KE na kluczowe elementy pominięte w projekcie europejskiej ustawy o wolności mediów.

by LibertiesEU

Niżej podpisane organizacje zajmujące się wolnością mediów i prawami człowieka oraz organizacje dziennikarskie z zadowoleniem przyjęły inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu wzmocnienie systemu wolnych i pluralistycznych mediów oraz zobowiązanie do ochrony dziennikarzy i niezależności redakcyjnej w Unii Europejskiej. Wartości te bezpośrednio wiążą się z prawami podstawowymi zapisanymi w Karcie praw podstawowych, takimi jak wolność słowa, prawo dostępu do informacji, kształtowanie opinii i dokonywanie świadomych wyborów podczas głosowania.

Sprawy związane z mediami tradycyjnie należały do kompetencji państw członkowskich, jednak wolność mediów jest na tyle zagrożona, że konieczne stało się podjęcie działań na szczeblu unijnym w celu ochrony europejskich wartości demokratycznych.

Dlatego popieramy europejską ustawę o wolności mediów (EMFA), która otwiera nowe możliwości dla naszych wysiłków na rzecz ochrony wolności mediów w Europie. EMFA zidentyfikowała wiele kluczowych kwestii, w których UE i państwa członkowskie muszą pilnie podjąć działania w celu ochrony wolności mediów. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację KE.

Jeśli jednak nowa ustawa ma być skuteczna w walce o zapewnienie pluralizmu mediów, ochrony praw dziennikarzy i niezależności redakcyjnej przed wpływem interesów handlowych i politycznych, należy: wzmocnić wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości własności w branży medialnej za pomocą jasnych zasad zamiast niewiążących form aktów prawnych; wprowadzić zasady dotyczące wszystkich relacji finansowych między państwem a mediami oraz znieść ograniczenie obowiązku przejrzystości reklamy państwowej dla ponad miliona mieszkańców; zagwarantować niezależność krajowych organów regulacyjnych, a także niezależność Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych; oraz rozszerzyć środki przeciwko inwigilacji dziennikarzy i zapewnić ogólną gwarancję ochrony ich źródeł.

Niżej podpisane organizacje z niecierpliwością oczekują dalszej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, dzięki której tekst europejskiej ustawy o wolności mediów będzie tak solidny i skuteczny, jak to tylko możliwe i pomoże stworzyć fundament dla przyszłych pokoleń dziennikarzy.

16 września 2022


Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (AEJ)

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Coalition for Creativity (C4C)

Komitet Ochrony Dziennikarzy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF)

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

Globalne Forum Rozwoju Mediów (GFMD)

Indeks cenzury International Press Institute (IPI)

Media Diversity Institute, Belgium (MDI)

OBC Transeuropa (OBCT)

Ossigeno.info Reporterzy bez granic (RSF)

Stowarzyszenie Dziennikarzy, Warsaw South East Europe Media Organization (SEEMO)

Fundacja Daphne Caruana Galizia Transparency International EU World Association Community Radio Broadcasters (AMARC Europe)


Inne materiały na ten temat:

Liberties' Comment on the European Commission’s European Media Freedom Act Proposal

Zalecenia dotyczące europejskiej ustawy o wolności mediów

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!