Demokracja i Sprawiedliwość

Włochy: pozbawieni wolności migranci mają nadzieję, że publikacja nowego raportu doprowadzi do zmiany ich sytuacji

Włoski rzecznik ds. więzień (nowo utworzone stanowisko) opublikował sprawozdanie monitorujące obiekty dla migrantów. Raport podkreśla wady i kwestie sporne obecnego systemu, któremu daleko do doskonałości.

by Ilaria Giacomi
Zadaniem włoskiego rzecznika ds. więzień, mianowanego rok temu, i Narodowego Mechanizmu Prewencji (NPM) jest monitorowanie warunków aresztowania zarówno w więzieniach, jak i podczas przyjmowania i zatrzymywania migrantów.

Rzecznik ma wstęp do ośrodków identyfikacji i deportacji, jak również do tzw. hotspotów, czyli punktów rejestracji i identyfikacji migrantów, które w przeciwieństwie do regularnych więzień podlegają administracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, chociaż czasami panują tam podobne warunki i stosowane są takie same praktyki jak w więzieniach.

Ustalenia zawarte w raporcie są wynikiem ponad rocznych badań, wizyt i monitorowania przez rzecznika rzeczywistej sytuacji, w jakiej znajdują się migranci po przyjeździe do Włoch oraz badań systemu przyjmowania, identyfikacji i ewentualnej deportacji. Sprawozdanie zostało teraz udostępnione publicznie i zaprezentowane podczas prywatnego spotkania z najbardziej odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się kwestiami migracji oraz działaniami związanymi z poszukiwaniami i działaniami ratowniczymi.

Pozbawieni wolności

Sprawozdanie omawia formy pozbawienia wolności, stosowane wobec wielu migrantów przebywających we włoskich ośrodkach, czy to faktyczne w wyniku zatrzymania - w przypadku migrantów oczekujących na procedury odwoławcze w ośrodkach deportacji - czy w związku z limitami i ograniczeniami nałożonymi na osoby przebywające w hotspotach.

Kwestie poruszone w raporcie obejmują brak bezpieczeństwa kobiet w ciąży i nieletnich, brak właściwej identyfikacji hotspotów, co utrudnia ocenę ich roli i ograniczeń, a także brak rozróżnienia między ośrodkami dla nielegalnych imigrantów i tych o kryminalnej przeszłości.

Kwestie priorytetowe

W związku z wynikami raportu, rzecznik wezwał ministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego za zarządzanie tymi obiektami, do podjęcia niezbędnych zmian mających na celu poprawę jakości i standardów panujących w ośrodkach.

Kwestie priorytetowe określone w ramach NPM to potrzeba utworzenia wyspecjalizowanych obszarów rekreacyjnych i religijnych dla migrantów, utrzymywania obiektów w lepszym stanie oraz ułatwienia imigrantom dostępu do informacji poprzez zamieszczenie ich w formularzach w kilku językach.

Celem monitorowania ośrodków jest określenie obowiązków, które Włochy muszą zaakceptować podczas postępowania w sytuacjach awaryjnych związanych z problemem migracji. Raport sugeruje też jakie wysiłki należy podjąć, aby zapewnić przestrzeganie przysługujących imigrantom praw oraz aby zagwarantować, że nie są oni bezpodstawnie pozbawiani wolności.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!