Monitoring UE

​Włochy publikują nowe rozporządzenie w sprawie produkcji i sprzedaży konopi siewnych

Włoskie Ministerstwo ds. Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej opublikowało dyrektywę w sprawie narzędzi niezbędnych do ulepszenia technik uprawy konopi siewnych (cannabis sativa).

by Andrea Li

W latach 40. XX wieku mówiono, że Włochy są drugim co do wielkości na świecie producentem konopi siewnych, ale po drugiej wojnie światowej kraj ten zdecydował się całkowicie zakazać uprawy konopi.

Jednak rządowa dyrektywa wydana 14 stycznia 2017 r. dotycząca produkcji i sprzedaży legalnej marihuany, pokazuje zmianę punktu widzenia zarówno w obszarze politycznym, jak i ideologicznym.

Dyrektywa

W dniu 14 stycznia 2017 r.włoskie Ministerstwo ds. Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej opublikowało dyrektywę w sprawie narzędzi niezbędnych do ulepszenia technik uprawy konopi siewnych, dyrektywę z dnia 2 grudnia 2016 r., art. 242.

Dyrektywa zakłada, że uprawa konopi jest legalna i nie wymaga żadnego rodzaju licencji ani upoważnienia ze strony rządu, które, jak określono w rozporządzeniu europejskim, są wymagane podczas uprawy roślin o zawartości tetrahydrokanabinolu (THC) powyżej 0,2%.

Jeżeli zawartość tetrahydrokanabinolu jest wyższa, ale nie przekracza limitu 0,6%, rolnik nie zostanie ukarany; jeżeli badania wykażą, że rośliny zawierają współczynnik THC wynoszący ponad 0,6%, organy sądowe mają prawo zniszczyć hodowlę.

W dyrektywie określono zasady dotyczące:

 1. uprawy i produkcji konopi przemysłowych;
 2. wykorzystania i konsumpcji pochodnych konopi z lokalnej produkcji;
 3. rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw, które usprawniają badania i promowanie zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska gospodarki - "nowej gospodarki konopnej";
 4. produkcji towarów, produktów kosmetycznych i odnawialnych surowców oraz produktów pośrednich dla różnych sektorów;
 5. oraz rozwoju prac bioinżynieryjnych, recyklingu i badań nad uprawą konopi przemysłowych.

Włoski rząd stwierdził, że celem dyrektywy jest objaśnienie zakresu produkcji przemysłowej konopi, w celu wprowadzenia użytecznych zasad, określających, w jaki sposób i dla kogo można je uprawiać.

Dyrektywa określa zasady uprawy konopi przemysłowych w europejskiej branży ogrodniczej i podkreśla, że produkcja konopi siewnych jest dozwolona tylko wtedy, gdy materiał siewny rośliny jest certyfikowany; autogamia lub samozapylanie nie jest dozwolone.

Właściciele roślin muszą być w stanie dostarczyć dokumentację dotyczącą zakupu konopi przemysłowych nie dalej niż sprzed 12 miesięcy.

Znaczenie konopi

W ostatnich latach konopie przemysłowe były wykorzystywane do produkcji różnych towarów, od mocnych, trwałych i przyjaznych dla środowiska zamienników plastiku po papier, tekstylia, materiały budowlane, farby, detergenty i atrament. Produkcja i komercjalizacja konopi do celów zdobniczych jest legalna i nie wymaga autoryzacji rządu.

Import konopi przemysłowych do Włoch w celu ich komercjalizacji musi być zgodny nie tylko z przepisami krajowymi, ale również z przepisami europejskimi.

Jeśli chodzi o kwiatostan, dyrektywa podkreśla, że ten sposób hodowli i układ konopi przemysłowych jest dozwolony, jeżeli jest zgodny z zasadami uprawy konopi przemysłowych: roślina musi należeć do różnych odmian cannabis sativa, które są uznane przez prawo krajowe, a zawartość THC w roślinach musi mieścić się w granicach ustalonych w dyrektywie.

Ustawa z 2 grudnia 2016 r., art. 242 ponownie podkreśla znaczenie finansowania badań naukowych i rozwoju w zakresie hodowli konopi przemysłowych: jakie są zastosowania konopi przemysłowych i w jaki sposób produkcja i komercjalizacja konopi przemysłowych może przyczynić się do zrównoważonej gospodarki lokalnej i krajowej oraz jak zwiększyć produkcję i dystrybucję ekologicznych produktów kosmetycznych, surowców odnawialnych i innowacyjnych produktów pośrednich dla różnych sektorów.

Podsumowując, w dyrektywie podkreślono, że:

 1. rozmnażanie roślin konopi jest dozwolone wyłącznie z certyfikowanych nasion
 2. rozmnażanie poprzez samozapylenie materiału przeznaczonego do obrotu nie jest legalne
 3. zgodnie z art. 3 ustawy nr 242 z 2016 r., właściciel musi być w stanie przedstawić dowody na przechowywanie przemysłowych nasion konopi i dowód zakupu nie dalej niż sprzed 12 miesięcy przez cały okres uprawy i produkcji konopi przemysłowych
 4. komercjalizacja roślin jako towaru ozdobnego nie wymaga zezwolenia rządu
 5. Uprawa konopi siewnych jest uregulowana w art. 19 i 20 dyrektywy z dnia 19 sierpnia 2005 r., nr 214 w sprawie standardów ochrony przed wprowadzaniem i dystrybucją szkodliwych organizmów przeciwko roślinom i produktom roślinnym.
 6. import konopi przemysłowych do celów komercyjnych z zagranicy (spoza Włoch) musi być zgodny z przepisami krajowymi i unijnymi
 7. w odniesieniu do kwiatostanu - sposobu rozwoju i rozmieszczenia konopi przemysłowych - dyrektywa mówi, że do tego mają zastosowanie wszystkie zasady dotyczące uprawy konopi przemysłowych. Wszystkie rośliny muszą pochodzić z różnych odmian cannabis sativa, które są uznawane i akceptowane przez prawo krajowe, a zawartość THC w roślinach nie może przekraczać limitów określonych w dyrektywie, a także nie może zawierać właściwości, które mogą negatywnie wpływać na czyjeś zdrowie.
Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!