Monitoring UE

Włochy: burmistrz nie może odmówić rejestracji dziecka wychowywanego przez małżeństwo LGBT

​Po siedmiu miesiącach oczekiwania sąd w Rovereto zmusił burmistrza miasta do uznania dwóch kobiet jako rodziców dziecka oraz do wydania dowodu tożsamości chłopca.

prez Italian Coalition for Civil Liberties and Rights
Image Source: Sam Greenhalgh Flickr.com/CC

W bezprecedensowym ruchu burmistrz odmawia przyjęcia aktu sporządzonego w innej gminie

Burmistrz Rovereto odmówił rejestracji nowonarodzonego chłopca o imieniu Davide, syna dwóch kobiet, mimo że dziecko zostało wcześniej zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego w mieście urodzenia (w prowincji Trydent). Matki chłopca mieszkają w Rovereto, a domniemanym powodem odmowy burmistrza jest to, że Davide jest synem pary LGBT.

Adwokat rodziny Davide twierdzi, że jest to pierwszy taki przypadek, w którym gmina nie akceptuje aktu stanu cywilnego sporządzonego przez inną administrację publiczną. Innymi słowy, odmowa rejestracji dziecka przez burmistrza grozi podważeniem spójności systemu.

Dziecko i rodzina pozbawieni kluczowych praw i dostępu do usług

Oprócz odmowy rejestracji, Davide został również pozbawiony dowodu tożsamości. Spowodowało to szereg problemów dla rodziny dziecka. Chłopiec nie mógł podróżować, ponieważ jego paszport został zablokowany. Co więcej, kobiety nie zostały uznane za matki dziecka, a zapisanie go do przedszkola było niemożliwe (termin rejestracji upłynął w maju, a wniosek Davide nie był nawet wzięty pod uwagę, ponieważ chłopiec nie był rezydentem miasta).

Sędziowie twierdzą, że zasady muszą być spójne w całych Włoszech

Matki chłopca, z pomocą swojego adwokata Alexandra Schustera, postanowiły odwołać się do sędziego pomocniczego. W dniu 12 kwietnia Trybunał przychylił się do skargi i wyjaśnił ważną kwestię: nie może dojść do sytuacji, w której osoba ma jedną rodzinę i tożsamość w jednej włoskiej gminie i zupełnie inną tożsamość w innej gminie. Akta stanu cywilnego muszą być spójne. Jeśli każdy rejestrator lub burmistrz może zakwestionować to, co zrobił jego kolega, może się okazać, że ktoś jest żonaty w jednej części Włoch i rozwiedziony w innej, ma jednego rodzica w jednym miejscu i innego w drugim.

Sędziowie z Rovereto orzekli, że dwie kobiety mogą zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego jako matki dziecka. Zgodnie z włoskim prawem zgoda udzielona przez konkubenta na heterologiczne zapłodnienie jego partnera wymaga od niego zostania ojcem i przejęcia odpowiedzialności za urodzone dziecko. Ta sama zasada powinna mieć również zastosowanie do zgody udzielonej przez kobietę żyjącą z inną kobietą.

Dlatego dla sędziów “prawo do posiadania dwójki rodziców i utrzymania statusu dziecka musi się odnosić do pary rodzicielskiej, jaka by ona nie była”.

Historia zakończyła się zaledwie kilka dni temu, kiedy gmina Rovereto w końcu wydała dowód tożsamości Davide.

Jednak sprawa pokazuje silną dyskryminację par LGBT we Włoszech, a politycy i całe społeczeństwo bardzo często nie uznają praw tej społeczności. Ta postawa, jak pokazuje opisany przypadek, grozi wykluczeniem niewinnych nieletnich. Przez siedem miesięcy Davide był duchem, ponieważ burmistrz nie chciał uznać praw jego matek.