Nowe technologie i prawa człowieka

Należy zapewnić większą przejrzystość w debacie o prawie autorskim

Komisja Europejska powinna zadbać o pełną przejrzystość podczas tworzenia wytycznych dotyczących wdrażania nowej dyrektywy o prawie autorskim. Ważne, żeby wytyczne obejmowały zabezpieczenia praw podstawowych.

by Eva Simon

14 stycznia 2020 r. Liberties i ponad 40 organizacji na rzecz praw podstawowych i cyfrowych, wspólnoty wiedzy oraz organizacje tworzone przez użytkowników wysłały list otwarty do Komisji Europejskiej. W liście sygnatariusze poprosili o większą przejrzystość podczas dialogu z zainteresowanymi stronami w sprawie stosowania art. 17 dyrektywy dotyczącej praw autorskich.

Artykuł 17 dyrektywy w sprawie praw autorskich (wcześniej art. 13) reguluje kwestie związane z nowym systemem odpowiedzialności platform internetowych, filtrami treści i umowami pomiędzy właścicielami praw autorskich a platformami internetowymi. Artykuł 17 nakłada również na Komisję Europejską obowiązek organizowania dialogów z zainteresowanymi stronami w celu omówienia najlepszych praktyk współpracy między platformami internetowymi a właścicielami praw autorskich. Komisja opracowuje te wytyczne, aby wspomóc proces wdrażania dyrektywy na poziomie krajowym i zapewnić jej jednolite stosowanie. Wytyczne powinny mieć na celu ustanowienie jak najlepszych praktyk współpracy między platformami, podmiotami praw autorskich i użytkownikami w celu opracowania odpowiednich zabezpieczeń praw podstawowych, takich jak wolność słowa i prywatność. Równoważenie praw podstawowych oraz korzystanie z wyjątków i ograniczeń w ochronie praw autorskich jest również ważnym elementem dyskusji.

W liście otwartym sygnatariusze wezwali Komisję, aby w duchu lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości podzieliła się projektem wytycznych z uczestnikami dialogu zainteresowanych stron i ogółem społeczeństwa. Celem konsultacji powinno być uzyskanie informacji zwrotnej na temat tego, czy wytyczne mogą być dalej ulepszane, oraz zapewnienie, że pomogą one w procesie wdrażania dyrektywy na poziomie krajowym i w przestrzeganiu Karty praw podstawowych.

W związku z tym poprosiliśmy Komisję o dopilnowanie, aby kwestia wytycznych nie była ostatnim etapem dialogu, lecz istotną częścią dyskusji.

Tło

Komisja zorganizowała już cztery dialogi z zainteresowanymi stronami, w których uczestniczyły platformy internetowe, podmioty praw autorskich, organizacje tworzone przez użytkowników, organizacje na rzecz praw podstawowych i praw cyfrowych, a także przedstawiciele państw członkowskich UE. Dialogi z zainteresowanymi stronami są transmitowane w Internecie. Następne spotkania odbędą się 16 stycznia i 10 lutego 2020 r.

Podczas tych spotkań organizacja Liberties mówiła głośno o potrzebie wdrożenia zabezpieczeń w zakresie praw podstawowych. Możesz przeczytać nasze komentarze za spotkań tutaj, tutaj i tutaj. Stawką jest wolność słowa i prywatność użytkowników. Najbardziej nurtujące pytanie pozostaje takie samo: jak uniknąć obowiązkowych filtrów treści i zabezpieczyć prawo użytkowników do swobodnego wyrażania swoich opinii? Tutaj możesz przeczytać nasze wystąpienia w ramach dialogu z zainteresowanymi stronami.

Na wdrożenie dyrektywy w sprawie praw autorskich państwa członkowskie mają niecałe 18 miesięcy.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!