Nowe technologie i prawa człowieka

Należy zapewnić większą przejrzystość w debacie o prawie autorskim

Komisja Europejska powinna zadbać o pełną przejrzystość podczas tworzenia wytycznych dotyczących wdrażania nowej dyrektywy o prawie autorskim. Ważne, żeby wytyczne obejmowały zabezpieczenia praw podstawowych.

prez Eva Simon

14 stycznia 2020 r. Liberties i ponad 40 organizacji na rzecz praw podstawowych i cyfrowych, wspólnoty wiedzy oraz organizacje tworzone przez użytkowników wysłały list otwarty do Komisji Europejskiej. W liście sygnatariusze poprosili o większą przejrzystość podczas dialogu z zainteresowanymi stronami w sprawie stosowania art. 17 dyrektywy dotyczącej praw autorskich.

Artykuł 17 dyrektywy w sprawie praw autorskich (wcześniej art. 13) reguluje kwestie związane z nowym systemem odpowiedzialności platform internetowych, filtrami treści i umowami pomiędzy właścicielami praw autorskich a platformami internetowymi. Artykuł 17 nakłada również na Komisję Europejską obowiązek organizowania dialogów z zainteresowanymi stronami w celu omówienia najlepszych praktyk współpracy między platformami internetowymi a właścicielami praw autorskich. Komisja opracowuje te wytyczne, aby wspomóc proces wdrażania dyrektywy na poziomie krajowym i zapewnić jej jednolite stosowanie. Wytyczne powinny mieć na celu ustanowienie jak najlepszych praktyk współpracy między platformami, podmiotami praw autorskich i użytkownikami w celu opracowania odpowiednich zabezpieczeń praw podstawowych, takich jak wolność słowa i prywatność. Równoważenie praw podstawowych oraz korzystanie z wyjątków i ograniczeń w ochronie praw autorskich jest również ważnym elementem dyskusji.

W liście otwartym sygnatariusze wezwali Komisję, aby w duchu lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości podzieliła się projektem wytycznych z uczestnikami dialogu zainteresowanych stron i ogółem społeczeństwa. Celem konsultacji powinno być uzyskanie informacji zwrotnej na temat tego, czy wytyczne mogą być dalej ulepszane, oraz zapewnienie, że pomogą one w procesie wdrażania dyrektywy na poziomie krajowym i w przestrzeganiu Karty praw podstawowych.

W związku z tym poprosiliśmy Komisję o dopilnowanie, aby kwestia wytycznych nie była ostatnim etapem dialogu, lecz istotną częścią dyskusji.

Tło

Komisja zorganizowała już cztery dialogi z zainteresowanymi stronami, w których uczestniczyły platformy internetowe, podmioty praw autorskich, organizacje tworzone przez użytkowników, organizacje na rzecz praw podstawowych i praw cyfrowych, a także przedstawiciele państw członkowskich UE. Dialogi z zainteresowanymi stronami są transmitowane w Internecie. Następne spotkania odbędą się 16 stycznia i 10 lutego 2020 r.

Podczas tych spotkań organizacja Liberties mówiła głośno o potrzebie wdrożenia zabezpieczeń w zakresie praw podstawowych. Możesz przeczytać nasze komentarze za spotkań tutaj, tutaj i tutaj. Stawką jest wolność słowa i prywatność użytkowników. Najbardziej nurtujące pytanie pozostaje takie samo: jak uniknąć obowiązkowych filtrów treści i zabezpieczyć prawo użytkowników do swobodnego wyrażania swoich opinii? Tutaj możesz przeczytać nasze wystąpienia w ramach dialogu z zainteresowanymi stronami.

Na wdrożenie dyrektywy w sprawie praw autorskich państwa członkowskie mają niecałe 18 miesięcy.