Demokracja i Sprawiedliwość

​"Więcej demokracji dla Europy": Kampania na rzecz leczenia chorych demokracji

Nowa kampania, która powstała w odpowiedzi na rosnącą popularność modelu demokracji nieliberalnej, ma zachęcić obywateli do dbania o prawa człowieka, liberalną demokrację i praworządność.

prez Lovorka Šošić
(Image: Dainis Rudens, 'More Democracy for More Europe')

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Chorwacji (CROSOL), Węgier (HAND), Łotwy (LAPAS) i Słowenii (SLOGA) rozpoczęły ogólnoeuropejską kampanię internetową przeciwko nieliberalnej demokracji w Europie.

Kampania "Więcej demokracji dla Europy" jest reakcją na rosnącą popularność modelu demokracji nieliberalnej w Europie Wschodniej. Kampania ma zachęcić obywateli tych krajów do ochrony praw człowieka, liberalnej demokracji i praworządności.

Obraz chorej demokracji

Artyści graffiti z czterech krajów zostali poproszeni o zilustrowanie nieliberalnej demokracji (czyli chorej demokracji). Wyniki ich pracy można zobaczyć w tym filmie.

Zjawisko nieliberalnych demokracji dąży do zredukowania pojęcia demokracji do zwykłego systemu wielopartyjnego, a jednocześnie próbuje zlikwidować lub zinstytucjonalizować wszystkie inne podstawowe elementy potrzebne do właściwego funkcjonowania demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa. W tym sensie polityczni przywódcy tzw. demokracji nieliberalnych bezpośrednio zagrażają prawom człowieka - w szczególności prawu do wolności zgromadzeń, zrzeszania się i wolności słowa.

Szanujcie demokrację i prawa człowieka

Nieliberalne polityki rządów wpływają na organizacje społeczeństwa obywatelskiego, niezależne media, niezależne sądy i inne instytucje odpowiedzialne za ochronę praw człowieka i funkcjonowanie demokracji. Zjawisko to jest dobrze znane poza UE, ale w ciągu ostatnich kilku lat zaczęło rozprzestrzeniać się także wewnątrz Unii.

Poprzez tę kampanię chcemy szerzyć w państwach Europy Wschodniej przeciwne przesłanie. Uważamy, że nieliberalne demokracje to chore demokracje. Sądzimy również, że Europa musi się zmienić i zadbać o poszanowanie demokracji, zapewnić silniejszą ochronę wszystkich wartości w zakresie praw człowieka, od praw obywatelskich i politycznych po prawa społeczne i gospodarcze. Chcemy żyć w społeczeństwach, w których liberalne prawa nie są powodem marginalizacji praw społeczno-ekonomicznych i odwrotnie.

W Europie musi nadal funkcjonować idea solidarności i demokracji. Więcej demokracji dla Europy!

Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać tutaj.