Nowe technologie i prawa człowieka

​Ważny wyrok dla par homoseksualnych na Węgrzech

Sąd Rejonowy w Budapeszcie orzekł, że Węgry muszą uznać małżeństwa par homoseksualnych zawarte za granicą za równoważne z zarejestrowanym związkiem partnerskim na Węgrzech.

prez LibertiesEU

W swoim orzeczeniu sąd podtrzymał werdykt i argumenty sądu pierwszej instancji. Sprawa została wniesiona przez amerykańsko-węgierską parę lesbijek po tym, jak ratusz odmówił uznania ich małżeństwa zawartego w Belgii.

Zgodnie z argumentami sądu pierwszej instancji, odmówienie uznania zarejestrowanego związku partnerskiego naruszałoby podstawowe prawa skarżących wynikające z węgierskiego prawa, które uprawnia do legalnego usankcjonowania związku. Potwierdzająca decyzja Sądu Rejonowego w Budapeszcie oznacza, że oficjalne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości związane z odmową rejestracji nie ma mocy prawnej.

Prawa muszą przysługiwać także za granicą

Węgierskie prawo uznaje status prawnego partnerstwa od 2009 r. W związku z tym związki partnerskie mają podobne prawa jak małżeństwa. Decyzja sądu w Budapeszcie to ważny krok w kwestii uznania praw par homoseksualnych mieszkających na Węgrzech.

Holenderska europosłanka Sophie in 't Veld powiedziała w związku z orzeczeniem sądu: "Cieszę się, że kolejne państwo członkowskie UE stara się usunąć niepotrzebne przeszkody, które utrudniają codzienne życie parom tej samej płci. Członkowie społeczności LGBTI przekraczający granice powinni korzystać z tych samych praw w całej UE, a różne ich traktowanie byłoby czystym przejawem dyskryminacji".