Nowe technologie i prawa człowieka

Sprzeciw wobec szkolnej segregacji dzieci romskich na Węgrzech

Węgierski parlament debatuje nad poprawkami do ustawy o edukacji publicznej, które obejmują legalizację segregacji w nauczaniu. Organizacje pozarządowe wzywają rzecznika praw obywatelskich do publicznego sprzeciwienia się temu.

by Hungarian Civil Liberties Union

Jeśli zaproponowana poprawka do ustawy o edukacji publicznej zostanie przyjęta, węgierski rząd będzie upoważniony do uregulowania poprzez specjalne rozporządzenia wyjątków od prawnego zakazu segregacji w dziedzinie edukacji. To niezgodne z konstytucją rozwiązanie pozwoliłoby rządowi ograniczyć prawa podstawowe i zalegalizować segregację romskich dzieci w szkołach w całym kraju.

Trzy organizacje społeczne (Chance for Children Foundation, European Roma Rights Centre oraz Romaversitas) wysłały już do członków parlamentu opinię prawną z prośbą, aby nie głosować za przyjęciem poprawki podczas głosowania w dniu 15 grudnia.

Tymczasem coraz więcej organizacji połączyło siły i we wspólnym liście wzywają Rzecznika Praw Podstawowych László Székely (krajowy rzecznik praw obywatelskich) do zabrania głosu w parlamencie i publicznego wyrażenia swoich obaw związanych z poważnym ograniczeniem przez proponowane przepisy podstawowych praw i wolności.

List organizacji (w języku węgierskim) oraz listę jego sygnatariuszy można przeczytać tutaj.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!