Nowe technologie i prawa człowieka

Węgry chcą wprowadzić przepisy, które poważnie naruszałyby prywatność obywateli

Ustawa upoważniająca rząd do dostępu do wizualnych i dźwiękowych nagrań dokonywanych przez różne organy, umożliwiłaby władzom nadzór nad obywatelami. HCLU twierdzi, że dzięki dostępowi do scentralizowanego magazynu...

prez Hungarian Civil Liberties Union

Ustawa upoważniająca rząd do dostępu do wizualnych i dźwiękowych nagrań dokonywanych przez różne organy, umożliwiłaby władzom nadzór nad obywatelami. HCLU twierdzi, że dzięki dostępowi do scentralizowanego magazynu danych osobowych (np. zapisu z kamer w środkach transportu publicznego i w bankach), państwo wiedziałoby praktycznie wszystko o zwyczajach swoich obywateli. Organizacje pozarządowe zwracają uwagę na to, że tajne gromadzenie informacji jest bardzo poważnym ograniczeniem prywatności, ponieważ ofiary są tego zazwyczaj nieświadome i mają ograniczoną możliwość dochodzenia swoich praw.