Nowe technologie i prawa człowieka

Węgierski system dostępu do tajnych informacji łamie prawa

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już ostateczne: węgierskie przepisy łamią prawo do prywatności i życia rodzinnego, dlatego rząd musi je zmienić. Trybunał W strasburgu odrzucił prośbę Węgier o...

prez Hungarian Civil Liberties Union
(Image: Moyan Brenn)

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już ostateczne: węgierskie przepisy łamią prawo do prywatności i życia rodzinnego, dlatego rząd musi je zmienić. Trybunał W strasburgu odrzucił prośbę Węgier o korektę orzeczenia dotyczacego dostępu do tajnych informacji dla celów bezpieczeństwa narodowego, który może zostać przyznany przez pozwolenie ministerstwa. Wcześniej dwoje członków HCLU, Beatrix Vissy i Máté Szabó złożyli do sądu skargę przeciwko uprawnieniom Centrum Prewencji Terroryzmu pozwalającym na gromadzenie tajnych informacji.