Demokracja i Sprawiedliwość

Organizacja ​Via Iuris dołączyła do rodziny Liberties

Dołączył do nas nowy partner ze Słowacji, co oznacza, że sieć Liberties działa już w 18 krajach w całej Europie.

prez LibertiesEU
Member join2 bertie

VIA IURIS to jedna z najstarszych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Słowacji. Pierwotnym celem organizacji, założonej w 1993 roku pod nazwą Centre for Environmental Public Advocacy (z ang. Centrum Wspierania Lokalnego Aktywizmu), było wspieranie szerokiego wachlarza inicjatyw i organizacji obywatelskich, które walczyły o sprawiedliwość i dawały obywatelom możliwość udziału w procesach decyzyjnych państwa oraz w kluczowych sprawach interesu publicznego na poziomie lokalnym.

Od momentu powstania w 1993 roku VIA IURIS stara się uczynić ze Słowacji kraj, w którym ludzie nie są bezsilni wobec osób u władzy i w którym, w myśl przepisów prawa, wszyscy jesteśmy równi. W ramach swojej misji VIA IURIS promuje praworządność, wspiera społeczeństwo obywatelskie i broni praw obywatelskich. Organizacja wykorzystuje prawo jako narzędzie sprawiedliwości, dostarcza rozwiązania systemowe i promuje równe stosowanie prawa w ramach wyżej wymienionych programów.

VIA IURIS jest ekspertem w posługiwaniu się narzędziami prawnymi i tymi służącymi do prowadzenia kampanii, które pozwalają na wzmocnienie interesu publicznego. Pracujący w organizacji specjaliści przygotowują i promują zmiany w ustawodawstwie, opracowują analizy oraz zapewniają konsultacje i reprezentację w sporach strategicznych. Organizują także konferencje prawnicze i przedstawiają szerokiej publiczności swoje przemyślenia i pomysły.

Organizacja realizuje projekty w trzech obszarach programowych, z których każdy jest prowadzony przez specjalistę ds. danego tematu:

Obywatele: VIA IURIS promuje efektywny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityki. Obywatele muszą mieć możliwość efektywnego uczestnictwa w procedurach wydawania zezwoleń, które mają wpływ na ich życie. Powinni mieć także dostęp do informacji oraz do wymiaru sprawiedliwości w sprawach interesu publicznego, dotyczących np. ochrony środowiska i odpowiedzialności instytucji państwowych i gmin. VIA IURIS wspiera i udziela pomocy osobom, które są zagrożone z uwagi na obronę interesu publicznego.

Społeczeństwo obywatelskie: Autentyczne społeczeństwo obywatelskie, stanowiące jedną z podstaw naszej wolności i demokracji, jest zagrożone przez pozasystemowe propozycje legislacyjne, populistyczne wypowiedzi polityków i kampanie dezinformacyjne prowadzone przez media promujące teorie spiskowe. VIA IURIS poddaje społeczeństwo obywatelskie analizie i chroni środowisko legislacyjne, tak aby obywatele Słowacji teraz i w przyszłości mieli prawo do swobodnego wyrażania siebie i zrzeszania się, aktywnego uczestnictwa i sprawowania kontroli nad zarządzaniem sprawami publicznymi.

Praworządność: VIA IURIS promuje systemowe środki mające na celu wzmocnienie niezależności i odpowiedzialności kluczowych instytucji rządów prawa (sądów, prokuratury itp.) oraz ich ochronę przed wpływami politycznymi. Instytucje te są fundamentalnymi elementami demokracji i są kluczowe dla zapewnienia równości wobec prawa i jego egzekwowania. Powinny gwarantować, aby wybrani urzędnicy sprawowali władzę publiczną zgodnie z interesem publicznym, a nie prywatnym interesem oligarchów. Muszą zagwarantować, by wszyscy, nawet politycy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku przekroczenia granic prawa.

VIA IURIS jest członkiem europejskiej sieci Justice & Environment, Slovak Fundraising Centre, Environmental Law Alliance Worldwide oraz nowym członkiem stowarzyszonym CIVICUS. Ponadto organizacja jest jednym z członków-założycieli koalicji słowackich organizacji społeczeństwa obywatelskiego The Voice of Civic Organisation.