Nowe technologie i prawa człowieka

Włoskie społeczeństwo obywatelskie apeluje o nową ustawę o wolności informacji

#Foia4Italy, kampania zainicjowana przez ponad 30 organizacji społecznych, wzywa Włochy do przyjęcia nowej ustawy o wolności informacji, która rozszerzyłaby prawo do informacji na wszystkich obywateli, nie tylko tych bezpośrednio dotkniętych problemem.

prez Associazione Antigone

Ustawa o wolności informacji (FOIA) daje obywatelom dostęp do informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych. Prawo obywateli do informacji jest podstawowym narzędziem w budowaniu odpowiedzialności publicznej - mówi Diritto Di Sapere, włoska organizacja pozarządowa promująca nową ustawę o wolności informacji od momentu swojego powstania w 2012 roku.

W lipcu 2014 roku, Diritto Di Sapere i około 30 innych organizacji społecznych (w stym CILD, Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód) zainicjowało kampanię #Foia4Italy, wspólne starania mające na celu stworzenie projektu nowej i lepszej ustawy, właściwą dla Włoch ustawę o wolności informacji.

Tworzenie projektu ustawy było całkowicie publiczne i przez około cztery miesiące można było zgłaszać do niego poprawki i komentarze.

Twój wniosek został… zignorowany

Dlaczego Włochy potrzebują nowej ustawy o wolności informacji?

Obecna regulacja dotycząca dostępu do informacji pochodzi z 1990 roku i jest zarówno nieefektywna: “prawo, by wiedzieć” mają wyłącznie ci obywatele, których bezpośrednio dotyczy badane zagadnienie. Ale nawet wtedy, w wielu przypadkach, pomimo znaczenia publicznego, odmawia się informacji z powodu problemów technicznych. Co więcej, wielokrotnie wnioski o udzielenie informacji pozostają w ogóle bez odpowiedzi.

W raporcie z 2013 roku Diritto Di Sapere przeanalizowało ponad 300 wniosków do organów publicznych i odkryło, że na ponad 70% z nich nie odpowiedziano, natomiast zadowalającą odpowiedź otrzymano jedynie w 12% przypadków.

“Przy składaniu we Włoszech wniosków o udzielenie informacji, często nie uzyskuje się odpowiedzi. Instytucje ignorują wnioski, a my walimy głową w ścianę” - powiedział Guido Romeo, prezes Diritto Di Sapere, na konferencji we włoskim mieście Varese, która odbyła się w zeszłym miesiącu.

Przejrzystość

Kilka tygodni temu, organizacja antykorupcyjna Transparency International opublikowała Indeks Percepcji Korupcji 2014, w którym Włochy zajmują 69. miejsce, wynik równie rozczarowujący, co w zeszłym roku.

Ustawa o wolności informacji jest kamieniem węgielnym przejrzystego rządzenia i byłaby kluczowa w walce rządu z korupcją - uważa Davide Del Monte, dyrektor włoskiego oddziału Transparency International.

Inicjatywa Foia4Italy zakończyła opracowywanie projektu ustawy, który zostanie przedstawiony rządowi w przyszłym miesiącu. Kampania na rzecz przyjęcia ustawy niedługo ruszy, przy silnym wsparciu ze strony CILD.