Nowe technologie i prawa człowieka

UE przygotowana do podjęcia kroków w stronę równych praw dla osób LGBTI

Rada Europy zatwierdziła niedawno listę działań, które podejmie w celu zwiększenia równości osób LGBTI. Działania te obejmują zagwarantowanie większej ochrony prawnej dla społeczności LGBTI oraz ich rodzin w każdej...

prez Rights International Spain
(Image: Ursula Skjonnemand - Flickr/CC content)

Rada Europy zatwierdziła niedawno listę działań, które podejmie w celu zwiększenia równości osób LGBTI. Działania te obejmują zagwarantowanie większej ochrony prawnej dla społeczności LGBTI oraz ich rodzin w każdej dziedzinie leżącej w zakresie kompetencji UE, promowanie kultury niedyskryminowania ceniącej różnorodność, jak również nadzorowanie i obserwowanie sytuacji tej społeczności oraz wspieranie głównych podmiotów pracujących na rzecz równych praw dla osób LGBTI.