Nowe technologie i prawa człowieka

​TSUE przyjrzy się masowej inwigilacji w UE

Unijne rządy, na mocy europejskiej dyrektywy, gromadzą wrażliwe dane pasażerów linii lotniczych. Organizacja Society for Civil Rights (GFF), członek Liberties, zdecydowała się podjąć kroki prawne przeciwko tej masowej inwigilacji i sprawa trafiła do TSUE.

prez Society for Civil Rights
Flickr / Himash De Silva

Od maja 2018 r. linie lotnicze w państwach członkowskich UE, na mocy dyrektywy w sprawie danych o przelocie pasażera (PNR), są zobowiązane do przekazywania danych o swoich pasażerach agencjom rządowym.

W 2019 roku organizacje Society for Civil Rights (GFF) i epicenter.works zaskarżyły dyrektywę PNR przed niemieckimi i austriackimi sądami. GFF argumentuje, że dyrektywa PNR narusza prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W styczniu 2020 roku kampania NoPNR przyniosła ważny efekt: Sąd Okręgowy w Kolonii w Niemczech skierował sprawę do TSUE ze względu na jej oczywiste implikacje dla prawa UE. W dniu 26 sierpnia 2020 r. GFF przedłożyła ETS szczegółową opinię w sprawie postępowania wyjaśniającego, tłumacząc, dlaczego uważa, że dyrektywa jest sprzeczna z prawami podstawowymi.

Więcej informacji na temat kampanii NoPNR można znaleźć na stronie www.nopnr.eu.

Podstawowe finansowanie projektu zapewnia Digital Freedom Fund.