Nowe technologie i prawa człowieka

TSUE: Rodzice, których dzieci posiadają unijne obywatelstwo, mogą dostać prawo pobytu

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że obywatele państw trzecich mogą uzyskać prawo pobytu na terenie UE, jeśli ich dzieci posiadają unijne obywatelstwo. Wyrok dotyczy Wenezuelki, która przyjechała do Holandii, gdzie...

prez LibertiesEU

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że obywatele państw trzecich mogą uzyskać prawo pobytu na terenie UE, jeśli ich dzieci posiadają unijne obywatelstwo. Wyrok dotyczy Wenezuelki, która przyjechała do Holandii, gdzie poznała swojego partnera. Parze urodziło się dziecko, które otrzymało holenderskie obywatelstwo. Kobieta rozstała się ze swoim partnerem i starała się w Holandii o zasiłek rodzinny i pomoc społeczną. Jej wniosek został odrzucony, ponieważ kobieta nie posiadała prawa pobytu. TSUE uznał jednak, że jako rodzic dziecka posiadającego obywatelstwo UE, kobieta może dostać prawo pobytu.