Nowe technologie i prawa człowieka

Trybunał Konstytucyjny w Polsce oceni nowe przepisy regulujące jego działanie

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji przepisów o Trybunale z grudnia 2015 r. zaskarżonych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich na 8 i 9 marca 2016 r. TK oceni kontrowersyjne...

prez Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji przepisów o Trybunale z grudnia 2015 r. zaskarżonych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich na 8 i 9 marca 2016 r. TK oceni kontrowersyjne zmiany przepisów takie jak wymóg orzekania w sprawach według kolejności ich wpływu, wymóg podejmowania decyzji większością 2/3 głosów i podniesienie liczby sędziów orzekających w pełnym składzie z dotychczasowych 9 do 13 sędziów. Na etapie prac legislacyjnych Helsińska Fundacja Praw Człowieka alarmowała, że te rozwiązania doprowadzą do paraliżu prac Trybunału.