Nowe technologie i prawa człowieka

Traktat o zwalczaniu przemocy wobec kobiet wchodzi w życie w Holandii

1. marca w Holandii weszła w życie Konwencja Stambulska. 45% Holenderek po 15 roku życia spotyka się z fizyczną lub seksualną przemocą. Traktat ten jest nowym krokiem w stronę zaradzenia temu problemowi społecznemu....

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
(Image: Tjook - Flickr/CC content)

1. marca w Holandii weszła w życie Konwencja Stambulska. 45% Holenderek po 15 roku życia spotyka się z fizyczną lub seksualną przemocą. Traktat ten jest nowym krokiem w stronę zaradzenia temu problemowi społecznemu. Np. holandia powinna podjąć środki zapobiegawcze walcząc z dyskryminacją wobec kobiet, eliminując stereotypizację ról oraz budując w kobietach poczucie siły. Należy również zająć się tym, aby mężczyźni i chłopcy aktywnie przyczyniali się do zapobiegania przemocy wobec kobiet.