Nowe technologie i prawa człowieka

Szczęśliwe powroty: nowy projekt pomaga migrantom z Senegalu opuścić Włochy

Projekt Powrót do Senegalu ma na celu zachęcenie, ułatwienie i wspieranie uzasadnionego powrotu do swojej ojczyzny migrantów z Senegalu żyjących we Włoszech.

prez Justine Cary
(Image: REUTERS)
Projekt Powrót do Senegalu (Return to Senegal) został właśnie uruchomiony przez Agencję uzasadnionego powrotu, dzięki stowarzyszeniom Roma-Dakar i Progetto Diritti, wsparciu Instytutu Praw Człowieka i Pokoju (Human Rights and Peace Institute) w Dakarze oraz pomocy finansowej Kościoła Waldensów.

Projekt narodził się dzięki zdecydowanemu życzeniu Senegalczyków mieszkających we Włoszech, aby mogli powrócić do swojej ojczyzny.

Przyczyn tego pragnienia powrotu jest wiele i dotyczą one nie tylko migrantów o nieuregulowanym statusie. Mogą to być powody osobiste, administracyjne, a także związane z coraz gorszymi warunkami socjalnymi wynikającymi z kryzysu ekonomicznego w Europie. W każdym z tych przypadków migranci, którzy decydują się na powrót, powinni dostać wszelką pomoc i wsparcie.

Rzeczywiście, powrót wymaga środków ekonomicznych, mentalnych i osobistych, liczne są również przeszkody administracyjne i biurokratyczne.

Wszystkie dotychczasowe strategie i programy dotyczące powrotu przeprowadzone przez rząd były nieodpowiednie względem potrzeb i oczekiwań migrantów z Senegalu. W przeciwieństwie do tego, Agencja usiłuje stworzyć prawdziwy projekt powrotów, aby zagwarantować społeczną, zawodową i ekonomiczną resocjalizację, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z krajem poprzedniej migracji.

A Senegalese migrant shows a picture of himself that he brought from Senegal. Many wish to return for personal reasons. (REUTERS/Joe Penney)


Uzasadniony i pozytywny powrót

Polityka dialogu między Włochami a Senegalem została zapoczątkowana w celu ułatwienia powrotu, ale Agencja pragnie wprowadzić lepszą koordynację. Rzeczywiście, celem jest stworzenie rzeczywistego połączenia instytucji w obu krajach oraz znalezienie wszelkich zbieżnych interesów między nimi a migrantami.

Agencja pracuje nad przyjęciem nowego rodzaju statusu dla migrantów, którzy pragną powrócić do ojczyzny oraz nad porozumieniem obu krajów w celu umożliwienia kumulacji składek emerytalnych oraz zapewnienia przeniesienia świadczeń społecznych, do których mają prawo migranci z Senegalu.

Umożliwiając przeprowadzenie uzasadnionych i pozytywnych powrotów, projekt ten ma za zadanie zmienić tradycyjne postrzeganie powrotów, które zwykle są nieudane – jak również przekształcić je w pozytywny krok naprzód w kwestii migracji.