Demokracja i Sprawiedliwość

​Szansa na reformę unijnego systemu azylowego

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła nową wersję rozporządzenia dublińskiego.

prez Federica Brioschi

Reforma może zmienić sposób, w jaki Unia Europejska zajmuje się procedurami azylowymi. Podczas opracowywania reformy rozporządzenia dublińskiego, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego wzięła pod uwagę wiele istotnych aspektów obecnego rozporządzenia dublińskiego (Dublin III) i wprowadziła propozycje, które pomogłyby rozwiązać wiele problemów związanych ze wzmożonym napływem uchodźców.

Co się zmieni

Nowy projekt zmienia wiele aspektów rozporządzenia Dublin III. Przede wszystkim zakłada, że państwa, do których uchodźcy przybywają jako do pierwszego kraju UE, nie byłyby automatycznie odpowiedzialne za osoby ubiegające się o azyl. Zamiast tego powstanie kilka kryteriów, na podstawie których zostanie podjęta decyzja o tym, które państwo będzie miało taki obowiązek. Po pierwsze, przypisanie odpowiedzialności byłoby oparte na więzach rodzinnych. Wnioski będą rozpatrywane w kontekście szerszego pojęcia rodziny, które obejmie innych członków poza najbliższą rodziną. Ponadto kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie innych, istotnych powiązań między osobą ubiegającą się o azyl a konkretnym krajem europejskim, np. wcześniejsze pobyty lub uczęszczanie do szkoły w danym kraju. Osoby, które mają takie powiązania, mogą poprosić o ponowne udzielenie azylu w konkretnym kraju UE. Jeśli nie będzie można zastosować któregokolwiek z tych kryteriów, osoby ubiegające się o azyl będą w stanie wybrać między czterema krajami, które zostaną objęte systemem (tzw. systemem kwotowym), umożliwiającym bardziej równomierne rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w krajach UE.

Kolejne kroki

Po głosowaniu ws. przyjęcia projektu przez członków Komisji (43 głosy za i 16 przeciw), teraz zmiany będzie musiała zatwierdzić Rada Europejska. W rzeczywistości członkowie Rady Europejskiej to szefowie państw lub rządów wszystkich 28 państw członkowskich UE, a ich zdanie w tej sprawie jest bardzo podzielone. Istnieje nadzieja, że nie zaprzepaszczą oni wysiłków Komisji i wprowadzą kolejne ulepszenia do proponowanej reformy rozporządzenia dublińskiego.