Monitoring UE

​Żydowskie grupy LGBT chcą wspólnie walczyć z antysemityzmem i homofobią

Podczas Światowego Kongresu Żydów GLBT podkreślano znaczenie dialogu i współpracy między mniejszościami w walce z napiętnowaniem i dyskryminacją Żydów LGBT.

prez Luna Lara Liboni
Picture of the #WorldCongressofLGBTJews by Magen David Keshet Italia

24 doroczna konferencja Światowego Kongresu Żydów GLBT - Keshet Ga'Avah odbyła się w Rzymie w dniach 15-18 marca. Tegoroczna edycja konferencji – skupiająca żydowskie organizacje LGBTI z całego świata – została zorganizowana przez jednego z członków CILD: stowarzyszenie Magen David Keshet Italia.

We wspólnocie siła

Światowy kongres Żydów LGBT i kilka żydowskich organizacji LGBT będących jego częścią, od lat 70. XX wieku promują kwestię orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w społeczności żydowskiej. W rzeczywistości, w wielu przypadkach kwestie związane ze społecznością LGBT są nadal uważane za temat tabu. Jak podkreślił przewodniczący Magen David Keshet Italia, Marco Serafino Fiammelli, bycie Żydem należącym do społeczności LGBT nie jest i nie powinno być sprawą osobistego (i społecznego) konfliktu. Wręcz przeciwnie, bycie częścią dwóch mniejszości może ułatwić dialog między dwoma światami – społecznościami żydowskimi i LGBTI – często postrzeganymi jako sprzeczne, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.

Główny temat kongresu - "W mniejszości samotni - we wspólnocie siła" –przypomina o znaczeniu dialogu i współpracy między mniejszościami w walce przeciwko stygmatyzacji i dyskryminacji doświadczanej przez osoby LGBT i Żydów w Europie i na całym świecie. Jak zaobserwowało ILGA-Europe w 2017 r., homo-bi-transfobia jest nadal kluczowym problemem w większości, a może nawet we wszystkich państwach europejskich. Jeśli chodzi o antysemityzm, to ostatecznie potwierdzono, że ocalały z Holokaustu Mireille Knoll został brutalnie zamordowany we Francji w wyniku ataku antysemickiego.

Religia i prawa jednostek

Podczas wydarzenia poruszono kilka kwestii związanych ze swobodami i prawami obywatelskimi. Szczególną uwagę przyciągnął panel dotyczący zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Yuri Guaiana, prezes organizacji członkowskiej CILD, Certi Diritti, mówił o znaczeniu znalezienia strategii integracji indywidualnych praw jednostek i silnych tradycji religijnych. Kolejny panel poświęcony był znaczeniu współpracy między żydowskimi i muzułmańskimi aktywistami i społecznościami LGBT. Dyskusję poprowadzili Marco Serafino Fiammelli (MDKI) i Wajahat Abbas Kazmi, założyciel "Allah Loves Equality" i laureat Nagrody Wolności Obywatelskich CILD 2017, w kategorii "młody aktywista".

Szukanie dialogu zawsze było pierwszym krokiem niezbędnym do kształtowania bardziej integracyjnego społeczeństwa. Wydaje się, że w 2018 roku Europa i kilka krajów na świecie potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.