Nowe technologie i prawa człowieka

Prawo autorskie: Środowisko naukowe domaga się mechanizmów zapobiegających nadmiernemu blokowaniu treści użytkowników

Pismo sporządzone przez ekspertów ds. praw autorskich wzywa decydentów do wprowadzenia zabezpieczeń, które mają zagwarantować, że egzekwowanie unijnej dyrektywy o prawie autorskim nie ograniczy w nadmierny sposób praw użytkowników.

prez Eva Simon

Europejscy naukowcy opublikowali dziś na stronie internetowej Instytutu Prawa Informacji na Uniwersytecie w Amsterdamie dokument z zaleceniami dotyczącymi swobód użytkowników i gwarancji w związku z art. 17 (wcześniej art. 13) dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W pierwszej części artykułu eksperci wyjaśniają, w jaki sposób należy promować licencjonowanie praw i jak ograniczać środki zapobiegawcze. Druga część dotyczy wyjątków i ograniczeń zawartych w art. 17, dotyczących cytatu, krytyki, recenzji, karykatury, parodii lub pastiszu. W trzeciej części artykułu omówiono, jak zminimalizować ryzyko szerokiego filtrowania i nadmiernego blokowania. Naukowcy opracowali zabezpieczenia w celu właściwego uregulowania systemu „skutecznych i sprawnych” skarg i mechanizmów dochodzenia roszczeń podczas transpozycji dyrektywy.

Opublikowany dokument jest efektem dialogu zainteresowanych stron, który został zorganizowany przez Komisję Europejską w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 17 ust. 10. Dialog z zainteresowanymi stronami ma zapewnić zharmonizowane stosowanie zasad i pomóc w nawiązaniu współpracy między dostawcami usług udostępniania treści online, właścicielami praw i organizacjami użytkowników. Komisja opublikuje wytyczne w celu ustanowienia najlepszych praktyk i rozwiązań w kwestii transpozycji kontrowersyjnego art. 17.

Kolejne dialogi z zainteresowanymi stronami odbędą się w dniach 25 listopada i 16 grudnia. Konieczne jest wysłuchanie środowisk akademickich i skorzystanie z tej okazji, aby omówić popierane przez Liberties zalecenia. Pismo zostało podpisane przez 50 europejskich naukowców działających w obszarze praw autorskich.

Linki do naszych poprzednich treści dotyczących praw autorskich:

Dialog o prawach autorskich: równowaga między własnością intelektualną a prawami człowieka

List otwarty: grupa robocza ds. praw autorskich musi uwzględniać głosy organizacji pozarządowych

Dokumentacja dotycząca praw autorskich