Nowe technologie i prawa człowieka

Prawo autorskie: Środowisko naukowe domaga się mechanizmów zapobiegających nadmiernemu blokowaniu treści użytkowników

Pismo sporządzone przez ekspertów ds. praw autorskich wzywa decydentów do wprowadzenia zabezpieczeń, które mają zagwarantować, że egzekwowanie unijnej dyrektywy o prawie autorskim nie ograniczy w nadmierny sposób praw użytkowników.

by Eva Simon

Europejscy naukowcy opublikowali dziś na stronie internetowej Instytutu Prawa Informacji na Uniwersytecie w Amsterdamie dokument z zaleceniami dotyczącymi swobód użytkowników i gwarancji w związku z art. 17 (wcześniej art. 13) dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W pierwszej części artykułu eksperci wyjaśniają, w jaki sposób należy promować licencjonowanie praw i jak ograniczać środki zapobiegawcze. Druga część dotyczy wyjątków i ograniczeń zawartych w art. 17, dotyczących cytatu, krytyki, recenzji, karykatury, parodii lub pastiszu. W trzeciej części artykułu omówiono, jak zminimalizować ryzyko szerokiego filtrowania i nadmiernego blokowania. Naukowcy opracowali zabezpieczenia w celu właściwego uregulowania systemu „skutecznych i sprawnych” skarg i mechanizmów dochodzenia roszczeń podczas transpozycji dyrektywy.

Opublikowany dokument jest efektem dialogu zainteresowanych stron, który został zorganizowany przez Komisję Europejską w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 17 ust. 10. Dialog z zainteresowanymi stronami ma zapewnić zharmonizowane stosowanie zasad i pomóc w nawiązaniu współpracy między dostawcami usług udostępniania treści online, właścicielami praw i organizacjami użytkowników. Komisja opublikuje wytyczne w celu ustanowienia najlepszych praktyk i rozwiązań w kwestii transpozycji kontrowersyjnego art. 17.

Kolejne dialogi z zainteresowanymi stronami odbędą się w dniach 25 listopada i 16 grudnia. Konieczne jest wysłuchanie środowisk akademickich i skorzystanie z tej okazji, aby omówić popierane przez Liberties zalecenia. Pismo zostało podpisane przez 50 europejskich naukowców działających w obszarze praw autorskich.

Linki do naszych poprzednich treści dotyczących praw autorskich:

Dialog o prawach autorskich: równowaga między własnością intelektualną a prawami człowieka

List otwarty: grupa robocza ds. praw autorskich musi uwzględniać głosy organizacji pozarządowych

Dokumentacja dotycząca praw autorskich

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!