Nowe technologie i prawa człowieka

Prawo autorskie: Środowisko naukowe domaga się mechanizmów zapobiegających nadmiernemu blokowaniu treści użytkowników

Pismo sporządzone przez ekspertów ds. praw autorskich wzywa decydentów do wprowadzenia zabezpieczeń, które mają zagwarantować, że egzekwowanie unijnej dyrektywy o prawie autorskim nie ograniczy w nadmierny sposób praw użytkowników.

by Eva Simon

Europejscy naukowcy opublikowali dziś na stronie internetowej Instytutu Prawa Informacji na Uniwersytecie w Amsterdamie dokument z zaleceniami dotyczącymi swobód użytkowników i gwarancji w związku z art. 17 (wcześniej art. 13) dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W pierwszej części artykułu eksperci wyjaśniają, w jaki sposób należy promować licencjonowanie praw i jak ograniczać środki zapobiegawcze. Druga część dotyczy wyjątków i ograniczeń zawartych w art. 17, dotyczących cytatu, krytyki, recenzji, karykatury, parodii lub pastiszu. W trzeciej części artykułu omówiono, jak zminimalizować ryzyko szerokiego filtrowania i nadmiernego blokowania. Naukowcy opracowali zabezpieczenia w celu właściwego uregulowania systemu „skutecznych i sprawnych” skarg i mechanizmów dochodzenia roszczeń podczas transpozycji dyrektywy.

Opublikowany dokument jest efektem dialogu zainteresowanych stron, który został zorganizowany przez Komisję Europejską w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 17 ust. 10. Dialog z zainteresowanymi stronami ma zapewnić zharmonizowane stosowanie zasad i pomóc w nawiązaniu współpracy między dostawcami usług udostępniania treści online, właścicielami praw i organizacjami użytkowników. Komisja opublikuje wytyczne w celu ustanowienia najlepszych praktyk i rozwiązań w kwestii transpozycji kontrowersyjnego art. 17.

Kolejne dialogi z zainteresowanymi stronami odbędą się w dniach 25 listopada i 16 grudnia. Konieczne jest wysłuchanie środowisk akademickich i skorzystanie z tej okazji, aby omówić popierane przez Liberties zalecenia. Pismo zostało podpisane przez 50 europejskich naukowców działających w obszarze praw autorskich.

Linki do naszych poprzednich treści dotyczących praw autorskich:

Dialog o prawach autorskich: równowaga między własnością intelektualną a prawami człowieka

List otwarty: grupa robocza ds. praw autorskich musi uwzględniać głosy organizacji pozarządowych

Dokumentacja dotycząca praw autorskich

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!