Nowe technologie i prawa człowieka

Sprawa z zakresu prawa rodzinnego przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

Wkrótce zapadnie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie, która może mieć poważne konsekwencje dla obywateli UE ubiegających się o brytyjskie paszporty. Trybunał rozważy czy brytyjski rząd naruszył...

prez LibertiesEU
(Image: John O'Nolan)

Wkrótce zapadnie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie, która może mieć poważne konsekwencje dla obywateli UE ubiegających się o brytyjskie paszporty. Trybunał rozważy czy brytyjski rząd naruszył prawa kobiety o podwójnym brytyjsko-hiszpańskim obywatelstwie, która chce, aby jej mąż, Algierczyk, mieszkał z nią w Wielkiej Brytanii. W zależności od wyroku Trybunału, werdykt może oznaczać, że obywatele UE, którzy stają się obywatelami brytyjskimi i otrzymują podwójne obywatelstwo, mogą nie być w stanie sprowadzić członków swojej rodziny do Wielkiej Brytanii.