Nowe technologie i prawa człowieka

​Madryt: Społeczeństwo obywatelskie i policja łączą siły, by położyć kres dyskryminacji rasowej

Organizacja RIS i Inicjatywa Społeczeństwa Otwartego na rzecz Sprawiedliwości zorganizowały w Madrycie warsztaty, których celem było wdrożenie protokołu identyfikacji policyjnej, projektu pilotażowego zainicjowanego przez Radę Miasta Madryt.

prez Youssef Ouled

Przez ostatnie trzy miesiące funkcjonariusze miejskiej policji podczas zatrzymań w madryckiej dzielnicy Ciudad Lineal używali specjalnych formularzy. Policjanci wypełniali dokumenty wpisując dane osób, które zatrzymują i podając ich profil rasowy. Po raz pierwszy środki wdrożono w tak dużym mieście jak Madryt. Pierwotnie wprowadzone je w mniejszych miastach, takich jak Fuenlabrada, Castellón i Girona, a obecnie są rozwijane również w gminach Albacete i Puertollano.

Inicjatywa na rzecz równego traktowania mniejszości przez policję

Formularze zatrzymań są częścią inicjatywy mającej na celu ochronę praw obywateli do równego traktowania przez policję i mają zapewnić, że identyfikacja jest uczciwa i skuteczna. Formularze pomagają zapobiegać dyskryminacji niektórych grup i zwiększają skuteczność policji, ponieważ prowadzą do ograniczenia procedur identyfikacyjnych z nieuzasadnionych powodów, co usprawnia zapobieganie przestępczości i zwiększa bezpieczeństwo. Jak zaznaczono w poprzednim artykule, interwencji domagały się organizacje zajmujące się prawami człowieka, w tym sam Rzecznik Praw Obywatelskich.

Cechą charakterystyczną formularza jest to, że gromadzi szczegóły dotyczące sposobu identyfikacji, aby zapobiec nieproporcjonalnej presji wywieranej na niektóre grupy. Zebrane dane są udostępniane społeczeństwu obywatelskiemu, co jest przejawem przejrzystości i dobrym krokiem w kierunku uczciwego dialogu z organami ścigania i siłami bezpieczeństwa.

Mieszkańcy dzielnicy, organizacje praw obywatelskich, Rada Miasta Madryt i Straż Miejska wzięli udział w warsztatach mających na celu zbudowanie podstaw i promocję tego dialogu. Warsztaty koncentrowały się na potrzebie włączenia do debaty osób z grup etnicznych, które są najbardziej dotknięte przez policyjne zatrzymania i przeszukania, oraz do analizy danych zebranych w protokole. Celem było stworzenie atmosfery zaufania między policją a grupami etnicznymi, umożliwiającej przestrzeń dla konstruktywnej krytyki.

Wspólne miejsca pracy i dialog

Podczas warsztatów funkcjonariusze policji i członkowie organizacji pracowali razem w mieszanych grupach. Omawiali różne problemy i wyzwania związane z wdrożeniem protokołu. Policjanci odnieśli się do własnej niechęci do wprowadzenia formularza. Na spotkaniu zaznaczono także, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego uważają narzędzie za niezbędne do poprawy relacji między społecznościami a policją. Policjanci obawiali się, że protokół może być postrzegany jako mechanizm do kontrolowania i krytykowania ich pracy. Pojawiły się także obawy, że obywatele będą ignorować faktyczny cel i treść formularza.

Kolejny temat dotyczył oczekiwań wobec protokołu. Kolektywy, które wzięły udział w warsztatach, uznały projekt za sukces i wyraziły nadzieję, że nie będzie ograniczony tylko do dzielnicy Ciudad Lineal, ale zostanie wprowadzony w całym Madrycie i w innych jednostkach policyjnych. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego poprosiła o stworzenie nowych przestrzeni dla wspólnej pracy i dialogu, które pozwolą zająć się kwestiami związanymi z protokołem. Najlepiej byłoby, gdyby formularz stosowano jako wzorcowy model bezpieczeństwa.