Nowe technologie i prawa człowieka

Litwa podejmuje pierwsze kroki na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Seimas (parlament Litwy) w najbliższym czasie debatował będzie nad poprawkami mającymi zreformować status osoby niesprawnej (obecnie...

by Human Rights Monitoring Institute
http://www.freeimages.com/photo/1097209

Litwa podejmuje pierwsze kroki na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych.

Seimas (parlament Litwy) w najbliższym czasie debatował będzie nad poprawkami mającymi zreformować status osoby niesprawnej (obecnie niezgodny z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych ONZ). Poprawki obejmują między innymi możliwość wejścia w porozumienie o udzielaniu wsparcia w podejmowaniu decyzji, a także zapewniają darmowe przedstawicielstwo prawne w sprawach dotyczących opieki nad osobą.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!