Demokracja i Sprawiedliwość

​Eksmisja organizacji pozarządowych to kolejny cios dla słoweńskiej demokracji

Nowo wybrany rząd Słowenii bardzo dobrze radzi sobie z tłumieniem głosów krytyki. Jego ostatnie posunięcie ma na celu uciszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zabierz głos i przyłącz się do petycji.

by LibertiesEU
Flickr / Paul Jeannin

Słoweńskie Ministerstwo Kultury wysłało do organizacji pozarządowych, działających w jednym z budynków w centrum Lublany, pismo informujące o rozwiązaniu umowy najmu. Podanym powodem eksmisji był remont. Problem z tym wyjaśnieniem polega na tym, że na taki projekt nie przewidziano przydziału środków budżetowych przez kolejne dwa lata. Wydaje się raczej, że list to kolejny krok rządu w kierunku ograniczenia przestrzeni organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uciszenia głosów krytyki.

Organizacje działające w budynku zrzeszają różnorodne grupy osób, które od lat 80-tych XX wieku wnoszą wkład w ruchy społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację i demilitaryzację Słowenii.

Budynek był niegdyś siedzibą dowództwa Jugosłowiańskiej Armii Narodowej, a jego okupacja przez pracowników kultury, artystów i aktywistów w 1993 r. była jednym z symbolicznych momentów nowego demokratycznego społeczeństwa w Słowenii. Od tego czasu służy jako przestrzeń publiczna, w której szanuje się i wspiera różnorodność, solidarność, dialog i krytyczne myślenie.

Długa lista naruszeń praw człowieka

Obecny rząd próbuje wymazać te wartości i historię. Eksmisja to kolejny element trwającego trendu łamania praw człowieka. Niedawny raport sporządzony przez Greenpeace Europe i Liberties ujawnił, że Słowenia to jeden z tych krajów europejskich, w których rządy wykorzystują pandemię do rozprawienia się z głosami krytyki.

Gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował konieczność i proporcjonalność ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, odnosząc się także do zakazu zgromadzeń, i wezwał rząd do sporządzania cotygodniowych sprawozdań, które miały pokazać, czy zakazy rzeczywiście są uzasadnione, premier opublikował tweet, w którym zarzucił Trybunałowi stronniczość polityczną.

Media zgłaszały, że nie są w stanie uzyskać dokładnych informacji na temat zakażeń COVID-19 lub środków podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród grup ryzyka. Dziennikarze, którym zabroniono fizycznego udziału w konferencjach prasowych, narzekali, że mają bardzo mało okazji do zadawania pytań. Ponadto po tym, jak słoweński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny (RTVS) ujawnił rozległą ingerencję polityczną w zakup środków ochrony osobistej, w lipcu 2020 r. rząd zareagował propozycją wprowadzenia niepokojących zmian w ustawodawstwie dotyczącym mediów.

Dodatkowo rząd wykorzystał środki nadzwyczajne związane z epidemią COVID-19 do wprowadzenia istotnych ograniczeń w możliwość zaangażowania się ekologicznych organizacji pozarządowych w postępowania administracyjne i sądowe związane z wydawaniem pozwoleń na budowę. Ograniczenia, które rząd forsuje wykorzystując pandemię, mają obowiązywać co najmniej do końca 2021 r. i są częścią szerszego planu mającego na celu utrudnienie udziału społecznego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości ekologicznym organizacjom pozarządowym.

Rząd proponuje również kontrowersyjne zmiany w przepisach, które mają na celu rozprawienie się z wolnością i pluralizmem mediów poprzez stopniową koncentrację ich własności w rękach właścicieli zrzeszonych w rządzącej większości. Dopiero dzięki powszechnym protestom i krytyce ze strony organów międzynarodowych rząd zgodził się poddać projekty ustaw merytorycznej konsultacji społecznej.

Organizacje podejmują działania

Atakowane organizacje pozarządowe wzywają rząd do zaprzestania ataków na społeczeństwo obywatelskie i niezależną kulturę oraz do zapewnienia środowisku NGO wolnego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Jeśli podzielasz to stanowisko, możesz przyłączyć się do akcji podpisując petycję tutaj.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!