Demokracja i Sprawiedliwość

​Sekretarz stanu USA spotkał się z przedstawicielami węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego

Departament Stanu USA zaprosił przedstawicieli trzech węgierskich organizacji pozarządowych na spotkanie z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo, który przyjechał do Budapesztu. W ramach wizyty na Węgrzech polityk spotkał się również z premierem Orbanem.

prez Hungarian Civil Liberties Union

Przedstawiciele trzech istotnych organizacji reprezentujących węgierskie społeczeństwo obywatelskie spotkali się z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Márta Pardavi, współprzewodnicząca węgierskiego Komitetu Helsińskiego, Stefánia Kapronczay, dyrektor Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich i Sándor Léderer, dyrektor K-Monitor, zwróciły uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajduje się społeczeństwo obywatelskie na Węgrzech oraz wyraziły obawy co do ryzyka naruszenia zasady praworządności.

Naruszenie zasady praworządności

Przedstawiciele węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego podkreślili znaczenie podziału władzy, niezawisłych sądów i wyrazili zaniepokojenie przyjętymi przez rząd przepisami, które naruszają zasadę praworządności. Márta Pardavi wskazała, że ustawy uchwalone w ostatnich latach osłabiły węgierską demokrację. Działaczka mówiła również o rządowych kampaniach oszczerstw przeciwko organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz o tym, że przestrzeń do wyrażania opinii różniących się od opinii rządu szybko się kurczy. Pardavi podkreśliła, że ci, którzy chcą chronić praworządności i praw człowieka na Węgrzech, są napiętnowani i zastraszani.

Centralizacja prorządowych mediów

Na spotkaniu omówiono także znaczenie niezależnych i różnorodnych środków masowego przekazu. Kapronczay mówiła o ograniczeniach wolności prasy z uwagi na ciągłą centralizację mediów. Dowodem na to jest utworzenie nowego podmiotu medialnego, Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów, który skupia zdecydowaną większość prorządowych mediów, co poważnie osłabia niezależną prasę. "Znaczenie tego jest dwojakie" – podkreśliła Kapronczay. "Z jednej strony media propagandowe często inicjują kampanie oszczerstw przeciwko tym, których opinie różnią się od poglądów rządu. Z drugiej zaś strony, nowy holding medialny może być bardzo skutecznym narzędziem dezinformacji."

Problem korupcji

Rozmowy dotyczyły także kwestii korupcji na Węgrzech. Mimo że problem powszechnej korupcji udało się w pewnym stopniu ograniczyć, korupcja polityczna przenika całą gospodarkę, a węgierskie społeczeństwo uważa ją za poważny problem. Powoduje to nie tylko naruszenie demokratycznych wartości, ale może również stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Fakt, że sekretarz stanu USA chciał spotkać się z przedstawicielami węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego i wysłuchać ich opinii, pokazuje, że przywódcy amerykańscy angażują się w ochronę praworządności i dostrzegają rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W poniedziałek wieczorem sekretarz Pompeo spotkał się na kolację z premierem Węgier Viktorem Orbanem.