Nowe technologie i prawa człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich UE przeprowadza konsultacje społeczne w sprawie przejrzystości pracy Rady UE

W jaki sposób Rada UE może sprawić, aby jej działania były bardziej przejrzyste? To pytanie, które Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zadaje podczas najnowszych konsultacji społecznych. Celem Emily O'Reilly jest...

prez LibertiesEU

W jaki sposób Rada UE może sprawić, aby jej działania były bardziej przejrzyste? To pytanie, które Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zadaje podczas najnowszych konsultacji społecznych. Celem Emily O'Reilly jest poznanie opinii społeczeństwa obywatelskiego i parlamentów krajowych. Dokument składa się z dziewięciu pytań, w tym o środki, jakie Rada może podjąć, aby ułatwić znalezienie dokumentów legislacyjnych oraz o trudności napotykane podczas próby uzyskania dokumentów związanych z pracą organów przygotowawczych Rady. Termin na udzielenie odpowiedzi upływa 1 grudnia 2017 r.