Demokracja i Sprawiedliwość

​Rumuński rząd próbuje zwiększyć kontrolę nad organizacjami pozarządowymi

Pod pretekstem kontroli wydatków pochodzących z podatków dochodowych obywateli, rumuński rząd utworzył narzędzie ograniczające pracę krytycznych organizacji pozarządowych.

prez Dollores Benezic

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH) zwrócił się do rumuńskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, aby zaskarżył postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nr 18/2018, na mocy którego rumuński rząd utworzył niekonstytucyjne narzędzie umożliwiające nałożenie sankcji na organizacje pozarządowe.

Niewłaściwie skonstruowane zarządzenie

Rumuński kodeks fiskalny zapewnia podatnikom możliwość przekazania 2% lub 3,5% podatku dochodowego na wsparcie organizacji non-profit. W kodeksie nie ma mowy o tym, że otrzymane w ten sposób pieniądze należy wykorzystać do wspierania działalności podmiotów non-profit. Oznacza to, że podmioty mogą wydać otrzymane pieniądze na pokrycie wszelkich kosztów, w tym na przykład wydatków administracyjnych, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z głównymi celami organizacji. W tej sytuacji władze mogą jedynie sprawdzić, czy organizacja pozarządowa została utworzona i działa zgodnie z prawem. Kodeks fiskalny nie przewiduje przeprowadzania kontroli wykorzystania pieniędzy.

Chociaż rachunki za wodę i prąd nie są bezpośrednio związane z głównymi celami organizacji, gdyby ich nie zapłacono, takie grupy nie byłyby w stanie kontynuować swojej działalności. Źle sformułowane zarządzenie rządu nie zawiera jasnych przepisów wyjaśniających, w jaki sposób należy traktować takie rodzaje wydatków.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Trybunał Konstytucyjny o ocenę jakości zarządzenia

APADOR-CH twierdzi, że to niedopuszczalne, aby ze względu na luki prawne, inspektor finansowy według własnego uznania oceniał system wydatków organizacji. Przyjęcie źle opracowanej regulacji, która pozwoliłaby na rządowe nadużycia, narusza konstytucję Rumunii.

APADOR-CH zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi dotyczącej niekonstytucyjności art. II rozporządzenia 18/2018. Zgodnie z rumuńskim prawem, akty normatywne muszą spełniać określone warunki jakościowe. Muszą być jasne, precyzyjne, a ich skutki przewidywalne. APADOR-CH twierdzi, że jedyny jasny zapis w rozporządzeniu dotyczy możliwości sprawowania przez rząd kontroli nad organizacjami pozarządowymi, których praca może mu zaszkodzić.

Tutaj można przeczytać list skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich (w języku rumuńskim).