Demokracja i Sprawiedliwość

Rumunia bierze przykład z Węgier i rozpoczyna atak na organizacje pozarządowe

​Partia rządząca w Rumunii chce zamknąć wszystkie organizacje pozarządowe, które co najmniej dwa razy w roku nie publikują raportów na temat swoich przychodów i wydatków.

by Dollores Benezic
Przyjęto projekt ustawy, który w ciągu 30 dni wyeliminuje wszystkie organizacje pozarządowe, które dwa razy w roku nie publikują raportów dotyczących swojego budżetu.

Dwaj rumuńscy posłowie z Partii Socjaldemokratycznej (PSD) złożyli wnioski legislacyjne, które zostaną omówione w trybie nadzwyczajnym. Propozycje dotyczą istotnych zmian w rumuńskim prawie regulującym pracę organizacji i fundacji.

30 dni

Propozycje dotyczą nałożenia na organizacje pozarządowe obowiązku publikowania dwa razy w roku w Oficjalnym Dzienniku Ustaw, informacji o swoich przychodach i wydatkach, wraz z danymi darczyńców i szczegółowymi informacjami dotyczącymi wydatków. W przeciwnym razie, w ciągu 30 dni organizacja zostanie zamknięta.

Razem z kilkoma rumuńskimi organizacjami pozarządowymi APADOR-CH przedłożyła parlamentowi i rządowi list protestacyjny, w którym wzywa, aby sami przestrzegali zasad przejrzystości, których wymagają od sektora pozarządowego i zaapelowała o organizację debaty publicznej przed wprowadzeniem takich zmian legislacyjnych.

Cenzura

Proponowana ustawa jest krytykowana ze względu na fakt, że organizacje pozarządowe mają już takie same obowiązki podatkowe, jak inne prywatne jednostki w kraju, a arbitralne nakładanie na nie nowych zobowiązań wydaje się sugerować utworzenie formy kontroli politycznej w sektorze pozarządowym. Ponadto wniosek legislacyjny opiera się na kilku błędnych przesłankach.

Proponowana ustawa zdaje się wprowadzać instrumenty cenzury w związku z ewentualną krytyką na temat pracy polityków i funkcjonariuszy publicznych ze strony organizacji. Stwierdza, że organizacjom użyteczności publicznej należy zabronić udziału w "kampaniach [...] sprzeciwu wobec partii politycznej lub kandydata na urząd publiczny, na który mogą być mianowani lub wybrani"; Przepis sformułowany jest w niejasny sposób, co może prowadzić do nadużyć interpretacyjnych.

Ministerstwo Konsultacji Społecznych i Dialogu Społecznego zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka debat z organizacjami pozarządowymi na temat konkretnych zmian, o które wniosły niektóre organizacje w zakresie tego samego prawa. Na tych spotkaniach nigdy jednak nie prowadzono szerszych dyskusji na temat propozycji PSD, chociaż Senat poprosił, aby rząd przedstawił swój punkt widzenia w związku z proponowaną ustawą.

Rumunia zainspirowana Węgrami i Rosją

Nie jest to jedyny wniosek ustawodawczy przedstawiony przez obecny rząd w odniesieniu do funkcjonowania sektora pozarządowego. Projekt ustawy o nieodpłatnym systemie finansowania publicznego dla działalności non-profit był tematem debaty publicznej, po tym jak został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas kampanii wyborczej w 2016 r., a także podczas masowych protestów, które miały miejsce w Rumunii w tym roku, wielu polityków podkreślało, że niektóre organizacje pozarządowe mogą mieć ukryte interesy w "destabilizowaniu kraju".

Zaskoczeniem jest fakt, że niektóre proponowane reformy wydają się inspirować modelem niedawno przyjętym w krajach sąsiadujących, takich jak Węgry czy Rosja.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!