Nowe technologie i prawa człowieka

Referendum ws. holenderskiej ustawy o służbach wywiadowczych

Referendum konsultacyjne w sprawie nowej ustawy o służbach wywiadowczych (Wiv) odbędzie się 21 marca 2018 r., równocześnie z wyborami do władz samorządowych. Zostało to ogłoszone przez Radę Wyborczą w dniu 2...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
(Image: Alan Levine)

Referendum konsultacyjne w sprawie nowej ustawy o służbach wywiadowczych (Wiv) odbędzie się 21 marca 2018 r., równocześnie z wyborami do władz samorządowych. Zostało to ogłoszone przez Radę Wyborczą w dniu 2 listopada. O referendum wniosło 417,135 obywateli, co znacznie przekroczyło liczbę 300 tys. podpisów wymaganych do formalnego ubiegania się o referendum. Przeciwnicy obawiają się, że uchwalenie ustawy Wiv, która rozszerzy uprawnienia służb wywiadowczych, naruszyłoby prywatność obywateli.