Nowe technologie i prawa człowieka

​Holandia: Pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji jest niewystarczająca

Ekspert ds. praw dziecka twierdzi, że jest "głęboko zaniepokojony" sytuacją praw dziecka w Holandii

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Children law netherlands

Roczne sprawozdanie ws. sytuacji dzieci w Holandii opracowane przez obrońcę praw dzieci i UNICEF Holandia pokazuje, że poczyniono postępy, ale pomoc dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji jest wciąż niewystarczająca.

"Chociaż trzeci gabinet premiera Rutte zwraca w umowie koalicyjnej wyraźnie zwraca uwagę na kwestie dzieci, konieczne jest podjęcie większych wysiłków w kilku obszarach dotyczących m.in. maltretowania dzieci, opieki nad młodzieżą, prawa karnego wobec nieletnich, migracji i wyzysku" – powiedziała Suzanne Laslo, dyrektor UNICEF Holandia, udzielając komentarza do raportu na temat praw dziecka 2018, opublikowanego 19 czerwca w Hadze.

Aloys van Rest, dyrektor organizacji Defense for Children, powiedział: "Wszystkie dzieci mają te same prawa. Nie może być tak, że w dobrze prosperującym kraju, takim jak Holandia, prawa pewnych grup dzieci są odkładane na bok."

Przemoc wobec dzieci

Każdego roku 119 tys. dzieci w Holandii pada ofiarą wykorzystywania. Minister Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, Paul Blokhuis, uznał problem wykorzystywania dzieci za bezwzględny priorytet.

Jest to dobry krok, ale potrzeba znacznie więcej, aby zapobiec nadużyciom i na czas zaoferować ofiarom odpowiednią pomoc. Niektóre z możliwych środków to zwiększenie ilości podmiotów zarządzających, wydajności i polepszenie jakości opieki.

Opieka nad młodzieżą

Nie wszystkie dzieci mają dostęp do odpowiedniej opieki dla młodzieży, do której mają prawo. Aby było to możliwe, należy sformułować krajowe wymagania dotyczące opieki nad młodzieżą.

Ponadto dzieci i młodzież muszą być w stanie samodzielnie ubiegać się o zabezpieczenie społeczne, a interesy dziecka muszą być kluczowe dla polityki dotyczącej ubóstwa i zadłużenia.

Prawo karne dotyczące nieletnich

Jeśli chodzi o nieletnich podejrzanych, Holandia nie stosuje się jeszcze do Konwencji ONZ o prawach dziecka. Młodzi ludzie czasami muszą czekać rok na interwencję sądową lub alternatywną karę.
Ponadto od nieletnich pobiera się materiał DNA, a w sprawach karnych nieletni nadal są sądzeni jako osoby dorosłe.

Jednak poczyniono również postępy: liczba dzieci zatrzymanych przez policję i przebywających w areszcie znacznie się zmniejszyła, z ponad 7 tys. w 2016 r. do około 5 tys. w 2017 r.

Liczba policyjnych przesłuchań zmniejsza się od lat, podobnie jak liczba dzieci zamkniętych w sądowej instytucji młodzieżowej: jest ich o połowę mniej niż 5 lat temu.

Migracja

Defence for Children i UNICEF Holandia wyrażają zaniepokojenie w sprawie kilku kwestii, które pojawiły się w wyniku badań dotyczących migracji: w 2017 r. nie wydano żadnego zezwolenia na pobyt dla samotnych dzieci, które nie mogą powrócić do swojego kraju.

Kryteria polityki "własnej winy" są obecnie zbyt rygorystyczne; w ubiegłym roku czterdzieści dzieci zostało deportowanych do Afganistanu, a dziesięcioro z nich na własną rękę. I to w okresie, kiedy sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej niebezpieczna. To tylko kilka z alarmujących wniosków pochodzących z raportu.

Wykorzystywanie

Od 2012 r. 150 wyspecjalizowanych funkcjonariuszy policji pracuje nad kwestią pornografii dziecięcej i turystyki seksualnej. Chociaż liczba doniesień o dziecięcej pornografii wzrosła od tego czasu o 800 procent, nie zatrudniono żadnego dodatkowego śledczego.

Liczba dzieci, które znikają z ośrodków dla uchodźców, również jest wysoka, a w zeszłym roku zniknęło aż 400 nieletnich. To musi się skończyć. Konieczne jest opracowanie ogólnosektorowego podejścia w celu zapewnienia lepszego wsparcia dla dzieci z zagranicy, które padły ofiarą handlu ludźmi oraz zapobieganie wykorzystywaniu dzieci.

Holandia Karaibska

Po raz kolejny nie zebrano żadnych danych pozwalających uzyskać pełny obraz sytuacji w zakresie praw dzieci w Holandii Karaibskiej. Brakuje danych na temat pomocy dla młodzieży, ochrony dzieci i resocjalizacji nieletnich. Podobnie jak danych liczbowych dotyczących migracji i wykorzystywania imigrantów.

Utworzenie systemu rejestracji danych, dzięki któremu będzie można monitorować sytuację dzieci na wyspach, musi stać się priorytetem holenderskiego rządu.