Nowe technologie i prawa człowieka

Quiz: Czy posiadasz cechy osobowości typu A(utorytarnego)?

Co wydaje Ci się atrakcyjniejsze – życie w reżimie autorytarnym czy w dobrze funkcjonującej demokracji? Rozwiąż nasz cotygodniowy quiz i sprawdź, czy jesteś typem dyktatora!

prez LibertiesEU

[codebox]