Nowe technologie i prawa człowieka

​Ochrona prywatności i danych osobowych: oto, co robi Liberties, żeby Cię chronić

Stale dzielimy się informacjami w sieci i zostawiamy po sobie ślady. Chociaż zalety internetu są niepodważalne, to może się on też wiązać z pewnymi zagrożeniami. Oto, co Liberties robi, aby poprawić ochronę naszej prywatności.

prez LibertiesEU

Czym jest poszanowanie prywatności i ochrona danych?

Poszanowanie prywatności lub, jak się to określa w dokumentach prawnych, "ochrona danych osobowych" odnosi się do regulacji prawnych, które zabezpieczają naszą zdolność do kontrolowania zbieranych o nas informacji. Te prawa pomagają uniknąć, a przynajmniej zmniejszają ryzyko, nadmiernej ingerencji w nasze życie prywatne. Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. To prawo pozwala nam na bycie wolnym od nacisków społecznych, ale także, co nawet bardziej istotne dla tematu naszej dyskusji, pozwala nam na omawianie różnych kwestii oraz formułowanie wolnych od osądu opinii.

Aby chronić nasze prawo do pozostawienia w spokoju, zasadnicze znaczenie ma nie tylko właściwe ustawodawstwo na szczeblu krajowym, ale także na poziomie międzynarodowym, ponieważ przepisy krajowe nie mogą nas naprawdę uchronić w czasach, w których do komunikowania się, dzielenia się informacjami w sieci i wyszukiwania informacji, używamy globalnej sieci.

Ale odpowiednie ustawodawstwo jest tylko jedną z niezbędnych części potrzebnych do ochrony naszej prywatności. Mówiąc o kwestii ochrony danych, warto zauważyć, że to nie prawodawcy, a algorytmy i oprogramowania ustalają zasady. Każdy z nas, jako użytkownik tej technologii, musi podjąć właściwe kroki w celu zapewnienia większej ochrony swojej prywatności. Korzystanie z technologii zwiększających ochronę prywatności, takich jak szyfrowanie i bezpieczne łącza internetowe, poprawia naszą zdolność do ochrony danych. To samo dotyczy aktywacji ustawień prywatności w używanym oprogramowaniu i witrynach internetowych. Firmy, które tworzą sprzęt komputerowy, strony internetowe i aplikacje muszą udostępniać narzędzia chroniące prywatność, które powinny być łatwe w obsłudze, a społeczeństwo musi wiedziec, jak z nich korzystać.

Dlaczego się tym zajmujemy?

W dobie internetu stale dzielimy się informacjami i pozostawiamy po sobie ślady w sieci. Korzyści tej technologii są niezaprzeczalne. Może ona jednak stwarzać poważne ograniczenia dla naszego życia prywatnego. Jesteśmy bardziej transparentni niż kiedykolwiek wcześniej. Agencje rządowe i firmy stale gromadzą i przekazują sobie informacje o nas, często bez naszej wiedzy. Kamery do monitoringu zainstalowane są we wszystkich środkach transportu publicznego, a na lotniskach znajdują się urządzenia prześwietlające pasażerów. Kiedy robimy zakupy przez internet, nasze dane przechowywane są nie tylko przez sklep i bank, ale także przez firmy wykonujące internetowe usługi reklamowe, które nas śledzą. Czasami z ich narzędzi korzystają także krajowe agencje bezpieczeństwa.

Właściwe prawo, dobrze zaprojektowane oprogramowania i lepsza wiedza na temat sposobu korzystania z tych technologii są niezbędne do ochrony przed inwazją naszej prywatności - niezależnie od tego, czy to przez państwo czy przedsiębiorstwa. UE podejmuje kroki w celu ochrony obywateli UE przed firmami, które wykorzystują dane osobowe w celach komercyjnych, ale większość firm działa poza granicami Unii. I to nie tylko przedsiębiorstwa: rządy i organy władzy publicznej mogą naruszać naszą prywatność poprzez masowy nadzór i podsłuchiwanie. A to tylko kilka z wielu stosowanych metod.

Co zrobi Liberties?

Liberties skupi się na trzech celach. Po pierwsze będziemy informować społeczeństwo, jeśli rządy i przedsiębiorstwa naruszą czyjąś prywatność. Po drugie, będziemy naciskać na rządy i przedsiębiorstwa, aby tworzyły prawa i stosowały praktyki, które lepiej ochronią naszą prywatność. Po trzecie, Liberties umożliwi organizacjom pozarządowym zajmującym się swobodami obywatelskimi współpracę z ekspertami w dziedzinie technologii, aby informować ludzi o dostępnych narzędziach do ochrony prywatności i tłumaczyć, w jaki sposób z nich korzystać.