Nowe technologie i prawa człowieka

Pokojowa reakcja na próbę zakazania marszu Baltic Pride 2019

Po tym, jak skrzynki mailowe mieszkańców Litwy zostały zalane ulotkami nakłaniającymi do podpisania petycji o zakazanie organizacji marszu Baltic Pride 2019, prospołeczni Litwini zareagowali odsyłając organizatorom naklejki z tęczową flagą.

prez Human Rights Monitoring Institute

Skrzynki mailowe zalane antygejowskimi ulotkami

W ostatnich tygodniach skrzynki mailowe mieszkańców Litwy zostały zalane ulotkami od Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej (którego motto brzmi: "Dla rodziny, narodu i cywilizacji!") zachęcającymi do podpisania petycji zakazującej organizacji marszu Baltic Pride 2019. W ulotkach napisano, że na Litwie, podobnie jak w Europie Zachodniej, nasila się "homoseksualna i transseksualna propaganda i reklama", a przyszłoroczny marsz narusza ustawę o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznej i jest sprzeczny z krajową konstytucją.

Stowarzyszenie zaznaczyło, że opłaciło z góry koszty odesłania im podpisanych petycji i obiecało wręczyć odpowiedni certyfikat każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe. Należy się spodziewać, że petycja zostanie przedłożona Parlamentowi, Biuru Inspektora Etyki Dziennikarzy i władzom miejskim Wilna.

Litwini wyrażają swoje uczucia za pomocą tęczowych naklejek

W odpowiedzi na przesłane ulotki Litewskie Centrum Praw Człowieka uruchomiło kampanię "Niech Bóg ma was w swojej opiece", w ramach której organizacja zachęcała, aby przed odesłaniem petycji nakleić na nią nalepkę z tęczowym napisem. Zgodnie z opisem wydarzenia "Nienawiść nie jest cnotą dla chrześcijan ani wyznawców innej wiary – żadnej wiary. Nienawiść sprawia, że rodziny zwracają się przeciwko sobie, izolują ofiary nienawiści od reszty społeczności... naszym przesłaniem jest przesłanie miłości, a nie nienawiści ". Około stu osób, które wzięły udział w wydarzeniu, jasno pokazało, że dyskryminacja społeczności LGBT jest nieuzasadniona.

Biuro Rzecznika Równych Szans wezwało również Biuro Prokuratora Generalnego do wszczęcia śledztwa, twierdząc, że inicjatywa Stowarzyszenia miała na celu uniemożliwienie grupie ludzi (lub jej członkom) udziału na równych warunkach w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i zawodowym lub ograniczenie praw i swobód wspomnianej grupy (lub jej członków) ze względu na orientację seksualną jej członków.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.