Demokracja i Sprawiedliwość

Komunikat prasowy: Demokracja ucierpiała w całej UE w czasie pandemii COVID

Zgodnie z nowym obszernym raportem stworzonym przez UE Civil Liberties Union for Europe, obejmującym 14 członków z całej UE, demokracja i praworządność uległy regresowi w wielu krajach europejskich w 2020 roku.

by LibertiesEU

W najobszerniejszej do tej pory analizie wydarzeń minionego roku przeprowadzonej przez sieć organizacji pozarządowych wyraziły się poważne obawy co do wolności mediów i swobody działań aktywistów i grup obywatelskich. Niepokoje dotyczą wielu z analizowanych krajów Unii.

Linda Ravo, Starszy Doradca Liberties, powiedziała: „Wielu przywódców UE naraziło w tym roku dobrobyt swoich demokracji. Chociaż pandemia niewątpliwie odegrała znaczącą rolę w osłabieniu praworządności, kilka rządów wykorzystało sytuację, aby nałożyć nieproporcjonalne ograniczenia na przestrzeń obywatelską, wolność mediów i uczestnictwo demokratyczne w wielu krajach UE. Wśród nich są też kraje z zazwyczaj silną postawą demokratyczną. Kraje takie jak Węgry, Polska czy Słowenia wykorzystały tylko pandemię do wzmocnienia swojej władzy i dalszego ograniczenia krytyki rządu.

Dziennikarze, działacze i grupy obywatelskie w minionym roku mieli bardzo trudne zadanie, próbując wykonywać swoją pracę i informować opinię publiczną o tym, jak rządy i korporacje wykorzystują swoje uprawnienia. Jest to szczególnie niepokojące zwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy kluczowym jest, aby rządy wysłuchały obaw obywateli i wyjaśniały swoim wyborcom, w jakim zakresie wykorzystują zasoby publiczne do walki z pandemią."

Co musi zrobić UE

UE ma do odegrania kluczową rolę w ochronie praworządności i demokracji. Komisja Europejska podjęła ważny krok polegający na wprowadzeniu corocznej kontroli sytuacji demokratycznej w krajach UE, której dotyczy niniejsze sprawozdanie. Niemniej jednak Liberties apeluje do Komisji o rozszerzenie zakresu kontroli, upewnienie się, że zawiera ona jasne zalecenia dla poszczególnych krajów, nakłada sankcje na kraje naruszające praworządność i w razie potrzeby kieruje je do sądu. UE powinna również zapewnić grupom zajmującym się prawami człowieka i ochroną demokracji wystarczające środki finansowe na prowadzenie ich działalności.

Zapoznaj się z naszą dogłębną analizą trendów w zakresie wolności mediów, kontroli i sald, środków nadzwyczajnych dotyczących COVID i nie tylko

Pobierz pełny raport tutaj - UE 2020: ŻĄDAJĄC DEMOKRACJIScreenshot 2021-03-08 at 10

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!