Nowe technologie i prawa człowieka

"Znaczenie": Nowe określenie na cenzurę w sieci?

Wytyczne dotyczące praw autorskich wprowadzają nowy, kontrowersyjny system nie zapewniając odpowiednich zabezpieczeń. Może się to okazać bardzo problematyczne. Oto dlaczego.

by Eva Simon

7 czerwca 2021 r. upłynął termin wdrożenia dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Jak być może pamiętasz, artykuł 17 (lub artykuł 13 według poprzedniej numeracji) wywołał ogromne oburzenie. Dziesiątki tysięcy Europejczyków protestowało, zarówno offline jak i online, przeciwko akceptacji prawu i zwróciło się do Parlamentu Europejskiego, aby stanął w obronie praw użytkowników, wolności słowa i prywatności. Poprosiliśmy prawodawców UE, aby wstrzymali się z wprowadzaniem obowiązkowego stosowania filtrów przesyłania, aby uniknąć blokowania treści rzekomo naruszających prawa bez odpowiedniej kontroli. Najprawdopodobniej byłeś jednym z tych, którzy podpisali list otwarty Liberties, aby ratować memy i filmiki o grach online. Dzięki waszemu wsparciu częściowo osiągnęliśmy to, o co walczyliśmy w ostatecznej wersji artykułu 17.

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwane wytyczne, które miały wskazać państwom członkowskim, jak zapewnić przyjazną dla praw użytkowników implementację art. 17. Wytyczne miały rozwiązać niezgodności między wymogami uniemożliwiającymi wgrywanie z jednej strony treści naruszających prawo, a z drugiej strony jak nie blokować żadnych treści zgodnych z prawem. W wytycznych wyjaśniono, że korzystanie z technologii filtrowania powinno być ograniczone jedynie do wyraźnie nielegalnych treści. Mimo że wytyczne ustanowiły niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia praw użytkowników, stworzyły jednocześnie ogromną lukę w systemie, umożliwiając posiadaczom praw autorskich „znaczenie” swoich treści jako wartościowych z ekonomicznego punktu widzenia.

Najprawdopodobniej przeczytasz tę aktualizację dotyczącą praw autorskich, ponieważ jakiś czas temu subskrybowałeś naszą kampanię. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o innych zmianach w prawach cyfrowych, np. prywatności, nadzoru lub cenzury online, prosimy o zapisanie się również do naszego comiesięcznego biuletynu.

Ten system „znakowania” do tej pory nie pojawiał się w przepisach dotyczących praw autorskich. Otwiera to możliwość przed posiadaczami praw autorskich, aby wymagali od platform innego traktowania treści znakowanych, zmuszając je tym samym do wprowadzenia jakiejś formy ogólnego obowiązku monitorowania, który został przecież odrzucony przez Parlament Europejski w debacie nad dyrektywą. Ten nowy system ma również negatywny wpływ na wolność słowa użytkowników. Platformy są zachęcane do ograniczania dostępu do Internetu oznaczonych treści, aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.

Ostatnie wyzwanie dopiero przed nami: Polska zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozstrzygnięcie, czy wymogi filtrowania zawarte w art. 17 są zgodne z Kartą Praw Podstawowych. Opinia rzecznika generalnego Øe zaplanowana jest na 15 lipca 2021 roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych pracach nad prawami cyfrowymi, rozważ subskrypcję naszego comiesięcznego biuletynu. Jeśli chcesz tworzyć historie naszych sukcesów, a czasami gorzkich porażek, udostępniaj nasze treści. Możesz też wpłacić darowiznę. Nawet drobiazg może wiele zmienić.

Help us fight for your rights. Donate

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!