Nowe technologie i prawa człowieka

​Organizacje działające w sektorze kreatywnym sprzeciwiają się planom UE w zakresie ochrony praw autorskich

W liście otwartym, podpisanym przez organizacje działające w sektorze kreatywnym, wezwano UE do zawieszenia rozmów w sprawie artykułu 13 i opracowanie lepszego rozwiązania.

prez Eva Simon

Wiele czołowych stowarzyszeń reprezentujących interesy sektora kreatywnego, takich jak Stowarzyszenie Telewizji Komercyjnej w Europie, Międzynarodowa Federacja Producentów Filmowych, Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych, Premier League wysłały list otwarty do uczestników negocjacji trójstronnych w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym z prośbą o zawieszenie negocjacji w sprawie artykułu 13 projektu dyrektywy.

Dotychczas artykułowi 13 sprzeciwiały się organizacje działające na rzecz praw człowieka i praw cyfrowych, które argumentowały, że proponowane przepisy ograniczą wolność słowa w internecie, pozwolą platformom internetowym na dalsze naruszanie naszej prywatności i są sprzeczne z przypadkami określonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Liberties i inne organizacje działające na rzecz praw człowieka podkreśliły również, że jeżeli dojdzie do uchwalenia artykułu 13, krajowe sądy konstytucyjne prawdopodobnie odmówią jego wdrożenia z powodu gwarancji wolności słowa i prywatności obowiązujących w prawie krajowym. Można się również spodziewać, że Trybunał Sprawiedliwości unieważni kłopotliwy artykuł. Kilku specjalistów z Max Plank Institute oraz innych uniwersytetów, wielu badaczy i Europejskie Stowarzyszenie Praw Autorskich zgadza się z naszym stanowiskiem. Specjaliści zwrócili również uwagę, że artykuł 13 będzie w rzeczywistości sprzeczny z innymi obowiązującymi przepisami prawa UE. Doprowadzi to do braku pewności prawnej dla firm, twórców i ogółu społeczeństwa.

Teraz do protestu dołączyli także przedstawiciele branży audiowizualnej i wydawniczej, którzy poprosili decydentów UE o zawieszenie negocjacji do czasu wyjaśnienia norm prawnych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Szczególnie istotna będzie decyzja Trybunału w sprawie dotyczącej serwisu YouTube i udostępniania filmów, które zawierają treści chronione prawem autorskim (C-682/18).

Niecały tydzień temu Parlament opublikował odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące projektu dyrektywy o prawie autorskim, argumentując, że "celem projektu artykułu 13 jest nadanie artystom silniejszej pozycji w dochodzeniu swoich praw za godziwą rekompensatę, jeśli ich praca jest wykorzystywana i rozpowszechniana online przez innych". Jednak fakt, że nawet właściciele praw autorskich są przeciwni wprowadzeniu artykułu 13, pokazuje, że coś jest nie tak. Z pewnością nadszedł czas, aby zawiesić negocjacje w sprawie artykułu 13 i znaleźć rozsądniejszy sposób ochrony praw autorskich, który nie obejmuje zwalczania naszych podstawowych wolności.

Właśnie dlatego zaapelowaliśmy do przedstawicieli trzech instytucji UE, które obecnie finalizują prace nad projektem dyrektywy o prawie autorskim, aby zawiesiły negocjacje dotyczące artykułu 13. List dostępny jest tutaj.