Nowe technologie i prawa człowieka

Poważny wyzysk pracowników w Unii Europejskiej

Nowy raport unijnej Agencji Praw Podstawowych pokazuje, że choć UE ma przepisy zakazujące pewnych form poważnego wyzysku w pracy, pracownicy przemieszczający się w obrębie UE oraz imigranci narażeni są na stanie się...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Photo: ILO - Flickr/CC content

Nowy raport unijnej Agencji Praw Podstawowych pokazuje, że choć UE ma przepisy zakazujące pewnych form poważnego wyzysku w pracy, pracownicy przemieszczający się w obrębie UE oraz imigranci narażeni są na stanie się jego ofiarami. Według ustaleń raportu, przestępcze wyzyskiwanie pracowników występuje bardzo często w różnych branżach, zwłaszcza w rolnictwie, budownictwie, hotelarstwie, gastronomii, pracach domowych i produkcji, istnieje natomiast niewielkie prawdopodobieństwo, że sprawy będą ścigani lub będą musieli wypłacić odszkodowania ofiarom.