Demokracja i Sprawiedliwość

Polskie władze wycofują się z planu zmiany przepisów o zbiórkach publicznych

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zadecydowało o wycofaniu się ze zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. Decyzję podjęto po przeanalizowaniu uwag organizacji społecznych.Wśród zmian proponowanych...

prez Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zadecydowało o wycofaniu się ze zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. Decyzję podjęto po przeanalizowaniu uwag organizacji społecznych.

Wśród zmian proponowanych przez władze pojawiały się rozwiązania umożliwiające ministerstwu spraw wewnętrznych odmowę lub zablokowanie prowadzenia zbiórki publicznej oraz zmiany przeznaczenia zebranych w niej środków w oparciu o niejasne i podlegające szerokiej interpretacji kryteria „naruszenia zasad współżycia społecznego lub ważnego interesu publicznego”.